จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สร้างความแตกต่างด้วยบริการหลังการขาย

สินค้าที่ถูกส่งคืนไม่ได้หมายถึงการสูญเสียรายได้

พัสดุที่ตีคืนกำลังถูกโหลด

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณมีความแตกต่างจากคู่แข่ง แม้ว่าจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปแล้วก็ตาม เมื่อมีหลักปฏิบัติที่เหมาะสม คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการส่งคืนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลังกายขาย จากต้นทุนของธุรกิจให้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้

เราให้บริการที่ครอบคลุมสำหรับโซลูชันโลจิสติกส์ย้อนหลับและการส่งคืนสินค้า ซึ่งเมื่อรวมกับเครือข่ายคลังพัสดุที่ครอบคลุมทั่วโลกของเราแล้ว จะสามารถช่วยคุณยกระดับตัววัดบริการได้ ในขณะที่ควบคุมสินค้าคงคลังและต้นทุนได้ไม่พลาด

ติดต่อเราเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่

  • ข้อดีของการส่งคืนสินค้าได้ง่าย สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง

    เปลี่ยนกระบวนการส่งคืนสินค้าของคุณให้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยความช่วยเหลือจากผู้นำของอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณดูแลลูกค้าได้ดีขึ้น และสร้างคุณค่าพร้อมด้วยการจัดการสินค้าส่งคืนและโลจิสติกส์ย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพผ่านบริการของ UPS

พร้อมที่จะเริ่มต้นการจัดส่งแล้วใช่หรือไม่