จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การแจ้งเตือนบริการ

สภาพอากาศที่รุนแรง ภัยธรรมชาติ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอาจจะทำให้บริการของเราหยุดชะงักในบางครั้ง ซึ่งหากมีเหตุการณ์การขัดขวางการบริการ การแจ้งเตือนจะปรากฏข้างล่าง จะมีแท็บการแจ้งเตือนสีทองปรากฎที่ด้านบนสุดของทุกหน้าของ ups.com หากไม่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการหมายความว่า เครือข่ายการขนส่งของ UPS ได้ดำเนินการตามปกติ

การแจ้งเตือนของบริการ 1/3