จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • บริการ UPS สำหรับขาไปและกลับจากอินเดีย… เพิ่มเติม
  • ระงับการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของญี่ปุ่น… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การแจ้งเตือนบริการ

สภาพอากาศที่รุนแรง ภัยธรรมชาติ และเงื่อนไขอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอาจจะทำให้บริการของเราหยุดชะงักในบางครั้ง ซึ่งหากมีเหตุการณ์การขัดขวางการบริการ จะมีแท็บการแจ้งเตือนสีทองปรากฎที่ด้านบนสุดของทุกหน้าของ ups.com หากไม่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการหมายความว่า เครือข่ายการขนส่งของ UPS ได้ดำเนินการตามปกติ

การแจ้งเตือนบริการ alert8/4

Powered By OneLink