จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การแจ้งเตือนบริการ

สภาพอากาศที่รุนแรง ภัยธรรมชาติ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอาจจะทำให้บริการของเราหยุดชะงักในบางครั้ง ซึ่งหากมีเหตุการณ์การขัดขวางการบริการ จะมีแท็บการแจ้งเตือนสีทองปรากฎที่ด้านบนสุดของทุกหน้าของ ups.com หากไม่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการหมายความว่า เครือข่ายการขนส่งของ UPS ได้ดำเนินการตามปกติ

แจ้งเตือนบริการ alert2/2

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink