จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาษีการขายและบริการ (SST) ในมาเลเซีย

มีการนำภาษีการขายและบริการ (SST) มาใช้ในมาเลเซียแล้ว SST จะมาแทนที่ภาษีสินค้าและบริการ (GST) ที่ใช้อยู่ และจะมีผลกับการจัดส่งในประเทศและนำเข้าทั้งหมด

SST มีสององค์ประกอบ: ภาษีบริการซึ่งถูกเรียกเก็บ และจัดเก็บไปยังบริการซึ่งต้องเสียภาษีที่ให้บริการโดยบุคคลใดๆ ก็ตามในมาเลเซียซึ่งต้องเสียภาษี ในระหว่างช่วงเวลาและความคืบหน้าของธุรกิจ และการจัดเก็บภาษีการขายเพียงทอดเดียวที่ถูกจัดเก็บสำหรับสินค้านำเข้าและสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น ทั้งตอนการนำเข้า หรือตอนที่สินค้าถูกขายไป หรือมิเช่นนั้น ถูกกำจัดทิ้งไปโดยผู้ผลิต

โปรดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

• การจัดส่งทั้งหมดที่ลงวันที่ในพิธีการศุลกากรไว้เมื่อ หรือก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2018 จะขึ้นอยู่กับ GST GST จะถูกประเมินอยู่ที่ 0% จนถึง 31 สิงหาคม 2018
• การจัดส่งนำเข้าทั้งหมดที่ลงวันที่ในพิธีการศุลกากรไว้เมื่อ หรือหลังจากวันที่ 1 กันยายน 2018 จะขึ้นอยู่กับ SST
• ค่าใช้จ่าย SST ที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและบริการที่แสดงไว้
• ภาษีทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะต้องชำระโดยลูกค้า  

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่กล่าวมา โปรดติดต่อตัวแทนดูลูกค้าหรือตัวแทนบริการลูกค้าของคุณ

โปรดดูที่เวบไซต์กรมการศุลกากรมาเลเซียสำหรับ:


ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ SST
คู่มือทางอุตสาหกรรมสำหรับ SST

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง