จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การรับสิ่งของของคุณที่จัดส่งโดย UPS

ค้นหาผลลัพธ์สำหรับ ""

คำถามทั่วไป

มีคำถามหรือ

ติดตาม

ป้อนหมายเลขการติดตามหรือหมายเลข UPS InfoNotice® สูงสุด 25 หมายเลขและดูสถานะการจัดส่งล่าสุดสำหรับการจัดส่งแต่ละรายการ

ที่ตั้ง

สถานที่ใกล้เคียงคุณ

ใช้ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของฉัน

เช่น 123 ถนน, เมือง, เขต/ภูมิภาค/จังหวัด/รัฐ, รหัสไปรษณีย์

ที่ตั้ง

สถานที่ใกล้เคียงคุณ

ค้นหาที่อยู่ใหม่