จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ดาวน์โหลดคู่มือความช่วยเหลือสำหรับ Worldship

เอกสารสนับสนุนเหล่านี้จะมีคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการติดตั้ง การอัปเกรด และการใช้ WorldShip® เลือก ดาวน์โหลด เพื่อดูเอกสาร

ติดตั้ง WorldShip

ดาวน์โหลดเอกสารการติดตั้ง
ชื่อไฟล์ชื่อรูปแบบวันที่สร้างดาวน์โหลด
ติดตั้งเวิร์คสเตชันแบบเดี่ยวหรือกลุ่มงาน
18/02/2021

กลับไปด้านบน

อัปเกรด WorldShip

ดาวน์โหลดเอกสารการอัปเกรด
ชื่อไฟล์ชื่อรูปแบบวันที่สร้างดาวน์โหลด
อัปเกรดเวิร์คสเตชันแบบเดี่ยวหรือกลุ่มงาน
18/02/2021

กลับไปด้านบน

ผสานรวม WorldShip

ดาวน์โหลดเอกสารการผสานรวม
ชื่อไฟล์ชื่อรูปแบบวันที่สร้างดาวน์โหลด
อัปเกรด WorldShip ครบวงจรที่มีอยู่เข้ากับ WorldShip 2021
18/02/2021
นำเข้าที่อยู่ของลูกค้า
01/01/2016
นำเข้าข้อมูลการจัดส่ง
01/01/2014
ส่งออกข้อมูลการจัดส่ง
01/01/2014
ตั้งค่าการจัดส่งที่ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
01/01/2014
นำเข้าข้อมูลการจัดส่งโดยใช้แผนที่ 1 การนำเข้าตัวอย่างการสั่งซื้อ
01/01/2016
การใช้วิธีนำเข้าอัตโนมัติ XML
01/01/2016
การใช้คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อสำหรับวิธีนำเข้าอัตโนมัติ XML
01/01/2016
สมุดงานคุณลักษณะเฉพาะของไฟล์ XML
04/07/2021
ตัวอย่างวิธีนำเข้าอัตโนมัติ XML
01/01/2015
ตัวอย่างวิธีนำเข้าเป็นชุด XML
01/01/2015

กลับไปด้านบน

การประมวลผล

ดาวน์โหลดเอกสารการประมวลผล
ชื่อไฟล์ชื่อรูปแบบวันที่สร้างดาวน์โหลด
ประมวลการจัดส่ง UPS Import ControlSM
01/01/2014
วิธีสร้างฉลากศุลกากรภายใน WorldShip
31/07/2015
ประมวลการจัดส่งสินค้าอันตราย
15/01/2019

กลับไปด้านบน

บริการขนส่ง UPS Freight Less-than-Truckload (“LTL”) ดำเนินการโดย TFI International Inc. บริษัทในเครือหรือหน่วยธุรกิจของบริษัท (ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง TForce Freight) ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ United Parcel Service, Inc. หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (“UPS”) UPS จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่งของ UPS Freight LTL หรือบริการหรือข้อเสนออื่นใดที่ TFI International Inc. หรือบริษัทในเครือ หน่วยธุรกิจ บริษัทลูก หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องนำเสนอหรือเป็นผู้ดำเนินการ