จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • บริการอาจได้รับผลกระทบจาก Brexit… เพิ่มเติม
  • ระงับการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของญี่ปุ่น… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ดาวน์โหลดคู่มือความช่วยเหลือสำหรับ Worldship

เอกสารสนับสนุนเหล่านี้จะมีคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับารติดตั้ง การอัปเกรด และการใช้ WorldShip เลือก ดาวน์โหลด เพื่อดูเอกสาร

ติดตั้ง WorldShip

ดาวน์โหลดเอกสารการติดตั้ง
ชื่อไฟล์ชื่อรูปแบบวันที่สร้างดาวน์โหลด
ติดตั้งเวิร์คสเตชันแบบเดี่ยวหรือกลุ่มงาน
18/02/2021

กลับไปด้านบน

อัปเกรด WorldShip

ดาวน์โหลดเอกสารการอัปเกรด
ชื่อไฟล์ชื่อรูปแบบวันที่สร้างดาวน์โหลด
อัปเกรดเวิร์คสเตชันแบบเดี่ยวหรือกลุ่มงาน
18/02/2021

กลับไปด้านบน

ผสานรวม WorldShip

ดาวน์โหลดเอกสารการผสานรวม
ชื่อไฟล์ชื่อรูปแบบวันที่สร้างดาวน์โหลด
อัปเกรด WorldShip ครบวงจรที่มีอยู่เข้ากับ WorldShip 2021
18/02/2021
นำเข้าที่อยู่ของลูกค้า
01/01/2016
นำเข้าข้อมูลการจัดส่ง
01/01/2014
ส่งออกข้อมูลการจัดส่ง
01/01/2014
ตั้งค่าการจัดส่งที่ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
01/01/2014
นำเข้าข้อมูลการจัดส่งโดยใช้แผนที่ 1 การนำเข้าตัวอย่างการสั่งซื้อ
01/01/2016
การใช้วิธีนำเข้าอัตโนมัติ XML
01/01/2016
การใช้คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อสำหรับวิธีนำเข้าอัตโนมัติ XML
01/01/2016
สมุดงานคุณลักษณะเฉพาะของไฟล์ XML
01/01/2018
ตัวอย่างวิธีนำเข้าอัตโนมัติ XML
01/01/2015
ตัวอย่างวิธีนำเข้าเป็นชุด XML
01/01/2015

กลับไปด้านบน

การประมวลผล

ดาวน์โหลดเอกสารการประมวลผล
ชื่อไฟล์ชื่อรูปแบบวันที่สร้างดาวน์โหลด
ประมวลการจัดส่ง UPS Import ControlSM
01/01/2014
วิธีสร้างฉลากศุลกากรภายใน WorldShip
31/07/2015
ประมวลการจัดส่งสินค้าอันตราย
15/01/2019

กลับไปด้านบน
Powered By OneLink