จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พจนานุกรมข้อมูลการเรียกเก็บเงินของ UPS

ดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิงข้อมูลการเรียกเก็บเงินของ UPS เพื่อเข้าถึงไฟล์ตัวอย่าง พจนานุกรมข้อมูล แถวส่วนหัว คำอธิบายรหัสการเรียกเก็บเงิน และสคีมา XML สำหรับทุกความต้องการของคุณเกี่ยวกับข้อมูลการเรียกเก็บเงินของ UPS

ดาวน์โหลดเครื่องมือ
ชื่อไฟล์ชื่อรูปแบบดาวน์โหลด
คู่มือผู้ใช้(รวมไฟล์ตัวอย่างและพจนานุกรมข้อมูล)