จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวเลือก Non-Door-to-Door ของ UPS Worldwide Express Freight

จุดรับส่ง
ไม่ว่าที่ศูนย์สาขาใดๆ ของ UPS Worldwide Express Freight™ คุณก็สามารถรับส่งการส่งพัสดุแบบ UPS Worldwide Express Freight ของคุณได้ และ UPS จะส่งมอบไปยังผู้รับปลายทาง การรับส่งต้องถูกกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า

หากคุณจะทำการชำระเงินด้วยเช็กหรือเงินกับคำสั่งซื้อที่จุดรับส่ง คุณจะต้องแสดงบัตรที่มีรูปถ่ายของคุณและออกให้โดยรัฐบาล ตัวอย่างเช่น ใบขับขี่ พาสปอต หรือบัตรประจำตัวทหาร

จัดเก็บไว้ที่สาขา
UPS จะเก็บรักษาการส่งพัสดุของบริการ UPS Worldwide Express Freight ของคุณไว้ที่ศูนย์บริการ UPS Worldwide Express Freight ที่กำหนดไว้แล้ว เมื่อการส่งพัสดุพร้อมทำการจัดส่ง จะพยายามติดต่อผู้รับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงบนฉลาก

ตัวเลือกการจัดเก็บไว้ที่สาขา จำเป็นต้องให้ผู้จัดส่งให้ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับพัสดุเอาไว้ การส่งพัสดุมักจะพร้อมทำการส่งในเวลา 10:00 ในวันที่กำหนดเวลาทำการส่งเอาไว้ ถ้าหากพัสดุไม่ได้ถูกผู้รับจัดเก็บไปภายในเวลาห้า (5) วันทำการนับจากวันที่พัสดุมาถึง จะถือว่าพัสดุไม่สามารถทำการส่งได้

ณ เวลาที่ทำการจัดเก็บพัสดุ ผู้รับพัสดุต้องแสดงบัตรที่มีรูปถ่ายของคุณและออกให้โดยรัฐบาล ตัวอย่างเช่น ใบขับขี่ พาสปอต หรือบัตรประจำตัวทหาร ตัวแทนใดๆ ของผู้รับพัสดุจำเป็นต้องแสดงรหัสบริษัทหรือเอกสารที่อนุญาตให้ทำการรับพัสดุนั้นแทนผู้รับพัสดุ

การรับส่งและจัดเก็บพัสดุที่สาขา
คุณสามารถรับส่งพัสดุของคุณได้ด้วยบริการส่งพัสดุ UPS Worldwide Express Freight ที่สาขาศูนย์บริการ UPS Worldwide Express Freight ใดๆ ก็ได้ในประเทศต้นทาง และ UPS จะทำการจัดเก็บไว้ในผู้รับพัสดุมาจัดเก็บพัสดุนั้นที่สาขาภายในประเทศปลายทาง

การส่งพัสดุจะถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์บริการ UPS Worldwide Express Freightที่ได้รับมอบหมายไว้และอยู่ใกล้กับที่อยู่ของผู้รับพัสดุมากที่สุด UPS จะพยายามติดต่อผู้รับพัสดุตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงบนฉลากเมื่อพัสดุพร้อมจัดส่ง

การรับส่งต้องถูกกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า การส่งพัสดุ/การรับพัสดุจำเป็นต้องให้คุณแสดงบัตรที่มีรูปถ่ายของคุณและออกให้โดยรัฐบาล

หมายเหตุ:  ศูนย์บริการ UPS Worldwide Express Freight Centre เปิดทำการในเวลาที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถานที่