จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีเปลี่ยนแปลงการจัดส่ง

ติดตาม

ป้อนหมายเลขการติดตามหรือหมายเลข UPS InfoNotice® สูงสุด 25 หมายเลขและดูสถานะการจัดส่งล่าสุดสำหรับการจัดส่งแต่ละรายการ

ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงการจัดส่งสำหรับผู้รับ ก่อนจะมีการดำเนินการจัดส่ง

เมื่อคุณติดตามพัสดุก่อนการดำเนินการจัดส่งครั้งแรกสมาชิก UPS My Choice® จะเห็นตัวเลือกให้เปลี่ยนการจัดส่งพัสดุที่มีสิทธิ์ ตัวเลือกจะรวมถึงการเปลี่ยนเส้นทางพัสดุของคุณไปยังที่อยู่อื่น การกำหนดเวลานำส่งใหม่ หรือการมารับพัสดุของคุณจากศูนย์บริการลูกค้า UPS หรือจากจุดบริการ UPS Access Point™ ที่พร้อมให้บริการ

พัสดุไม่ได้มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงการจัดส่งได้ทุกชิ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อยาจำหน่ายตามใบสั่งยา สิ่งของที่เน่าเปื่อยได้ง่าย หรือสินค้ามูลค่าสูง ผู้ส่งอาจตัดสินใจจัดส่งไปเฉพาะที่อยู่ของคุณ หรือต้องการลายเซ็นของคุณ

สมาชิก UPS My Choice สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดส่งพัสดุไปยังที่อยู่ใดก็ได้ รวมถึงศูนย์บริการลูกค้า UPS หรือสถานที่ UPS Access Point โดยไม่เสียค่าบริการ

โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งของพัสดุของคุณอาจทำให้ล่าช้าไปจากวันที่จัดส่งที่คุณกำหนดเวลาไว้ นอกจากนี้ยังอาจมีค่าธรรมเนียมในการขนส่งพัสดุบางชิ้นได้

หากคุณทราบว่าคุณจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลาสองสามวัน คุณก็ยังสามารถใช้ UPS My Choice เพื่อขอให้เราระงับการส่งพัสดุทั้งหมดไว้ก่อน จนกว่าคุณจะกลับมา นอกจากนี้คุณยังสามารถรับของจากพื้นที่ใกล้เคียงหรือให้เราจัดส่งพัสดุให้คุณเมื่อคุณกลับมาบ้านแล้ว

ขอระงับการส่งพัสดุไว้ก่อน

ความซับซ้อนของการแก้ไขและระยะเวลาระหว่างส่งคำร้องขอจะเป็นตัวกำหนดที่จะทำให้การจัดส่งพัสดุให้คุณล่าช้า นอกจากนี้ หากระบุว่าที่อยู่ที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องและไม่สามารถจัดส่งได้ คุณสามารถแก้ไขที่อยู่ได้ในขณะที่ติดตามพัสดุบน ups.com

ติดตามพัสดุ

สมัคร UPS My Choice

คุณยังสามารถขอให้จัดส่งพัสดุของคุณไปยังที่อยู่อื่นได้ หากนั่นเป็นตัวเลือกที่สะดวกมากขึ้น การจัดเตรียมเหล่านี้ทั้งหมดสามารถดำเนินการได้จากการแจ้งเตือนการจัดส่ง UPS My Choice หรือแผนการจัดส่งของคุณ ทั้งนี้อาจมีค่าขนส่งเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งสุดท้ายที่จัดส่ง

จัดการการตั้งค่าของคุณ