จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์ช่วยเหลือ UPS: การวางแผนเพื่อการรวบรวมเข้าด้วยกันของ API

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการรวบรวมเข้าด้วยกันของ API ให้ตรวจสอบขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณกำหนดค่าใช้จ่ายและเวลาในการพัฒนาได้ ขั้นตอนเหล่านี้จะพิจารณาถึงทั้งขั้นตอนการวางแผนทางเทคนิคและธุรกิจ

การวางแผนเพื่อการรวบรวมเข้าด้วยกันของ API:

 • วางแผนและบันทึกข้อมูลขั้นตอนทางธุรกิจและปัญหาของลูกค้า
 • แจ้งรายละเอียดความต้องการทางธุรกิจ และบันทึกการทำงานของซอฟท์แวร์ที่จำเป็นเพื่อจัดการปัญหาของลูกค้า
 • ระบุ API ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
 • ร้องขอการประเมินจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ว่าควรจะสร้างหรือซื้อเทคโนโลยี
 • ตัดสินว่าระดับทักษาะของผู้พัฒนาต้องใช้การเขียนโค้ด Web Service หรือ XML
 • ประเมินค่าใช้จ่ายและเวลาในการรวบรวม API เข้าด้วยกัน หรือซื้อซอฟท์แวร์ที่มี API รวมมาให้อยู่แล้ว (ซื้อ) การประเมินผลควรมี:
  • จำนวนและประเภทของแพล็ตฟอร์มที่ได้รับผลกระทบ
  • ผลกระทบในระดับสูงต่ออินเตอร์เฟซ และตรรกะการดำเนินการภายในของแต่ละระบบ
  • จำนวนของ API ซึ่งถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน
 • ทำการวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทน รวมถึงการสนับสนุนให้เสร็จเรียบร้อย
 • ตัดสินใจว่าจะสร้างหรือซื้อ ที่ขึ้นอยู่กับต้นทุนและเวลาโดยประมาณเพื่อรวบรวม API เข้าด้วยกัน

หากคุณตัดสินใจว่าจะ “ซื้อ” หรือรวบรวม API เข้าด้วยกันด้วยตัวเอง เลือกลิงก์ เข้าถึงคำแนะนำสำหรับผู้พัฒนา เพื่อดำเนินต่อไป

วิธีการเข้าถึงสำหรับผู้พัฒนา