จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ให้บริการ

ตารางวันหยุดของ UPS ปี 2020

ในประเทศไทย UPS มีวันหยุดดังต่อไปนี้:

วันปีใหม่ - 1 มกราคม 2020
วันมาฆบูชา - 8 กุมภาพันธ์ 2020
วันจักรี - 6 เมษายน 2020
วันสงกรานต์ - 13 เมษายน 2020
วันสงกรานต์ - 14 เมษายน 2020
วันสงกรานต์ - 15 เมษายน 2020
วันแรงงานแห่งชาติ - 1 พฤษภาคม 2020
วันฉัตรมงคล - 4 พฤษภาคม 2020
วันวิสาขบูชา - 6 พฤษภาคม 2020
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี - 3 มิถุนายน 2020
วันอาสาฬหบูชา (ชดเชย) - 6 กรกฎาคม 2020
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว - 28 กรกฎาคม 2020
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง / วันแม่ - 12 สิงหาคม 2020
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - 13 ตุลาคม 2020
วันปิยมหาราช - 23 ตุลาคม 2020
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ - 5 ธันวาคม 2020
วันรัฐธรรมนูญ - 10 ธันวาคม 2020
2020 วันก่อนวันขึ้นปีใหม่ - 31 ธันวาคม 2020

UPS จะให้บริการรับส่งพัสดุต่อไปโดยมีการจัดส่งตามคำขอของลูกค้าในช่วงวันหยุด โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการไปบ้าง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าได้ที่ 66 2762 3300 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink