จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คู่มือน้ำหนักและขนาดพัสดุ

วิธีวัดขนาดพัสดุของคุณ

เส้นรอบ ซึ่งแทนด้วยเลข 1 ในแผนภาพ คือระยะทางทั้งหมดรอบพัสดุหรือวัตถุของคุณในจุดที่กว้างที่สุด ซึ่งตั้งฉากกับความยาว

ความยาว ซึ่งแทนด้วยเลข 2 ในแผนภาพ คือด้านที่ยาวที่สุดของพัสดุหรือวัตถุของคุณ

นำค่าความยาวและเส้นรอบมารวมกันเพื่อให้ได้ขนาดพัสดุทั้งหมดของคุณ

วิธีวัดเส้นรอบวงและความยาว
กลับไปด้านบน

ขีดจำกัดด้านน้ำหนักและขนาดสำหรับพัสดุ

UPS ได้กำหนดขีดจำกัดน้ำหนักและขนาดเจาะจงสำหรับพัสดุที่คุณส่งด้วยบริการของ UPS ทุกชนิด ข้อจำกัดด้านล่างเกี่ยวข้องกับพัสดุรายชิ้นเท่านั้น ไม่มีขีดจำกัดน้ำหนักทั้งหมดของสินค้าจัดส่งของคุณ หรือจำนวนพัสดุทั้งหมดในการจัดส่งของคุณ

 • พัสดุสามารถมีน้ำหนักสูงสุด 70 กก.
 • พัสดุสามารถมีความยาวและเส้นรอบรวมกันสูงสุด 400 ซม.
 • พัสดุสามารถมีความยาวสูงสุด 274 ซม.
 • พัสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 31.5 กก. (25 กก. ภายในสหภาพยุโรป) จะต้องการฉลากพัสดุหนักพิเศษ
 • พัสดุที่มีอัตราส่วนขนาดต่อน้ำหนักสูงจะต้องการการคำนวณราคาและน้ำหนักเชิงปริมาตรแบบพิเศษ


หมายเหตุ: พัสดุที่มีน้ำหนักและขนาดเกินขีดจำกัดน้ำหนักและขนาดของ UPS จะมีค่าบริการขีดจำกัดเกินค่าสูงสุด

ขีดจำกัดที่อยู่ในรายการข้างบนจะใช้กับพัสดุและปลายทางส่วนใหญ่ แต่มีความผันแปรไปบ้างเนื่องจากข้อจำกัดของท้องถิ่นที่แตกต่างกันในบางประเทศ โปรดติดต่อ UPS เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

คำแนะนำสำหรับการบรรจุพัสดุที่มีน้ำหนักมากของคุณ

น้ำหนักมิติ

ติดต่อ UPS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการขนส่งทางอากาศ

กลับไปด้านบน

วิธีพิจารณาน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้สำหรับลังของคุณ

น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้คือน้ำหนักที่ใช้คำนวณอัตราค่าบริการที่คุณจะถูกเรียกเก็บ น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้จะเป็นค่าที่มากกว่าระหว่างน้ำหนักจริงหรือน้ำหนักมิติของลัง อาจมีการใช้อัตราต่ำสุด

การพิจารณาค่าน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้:

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาน้ำหนักจริงน้ำหนักจริงคือน้ำหนักของสิ่งของในลัง และน้ำหนักของลัง โดยปัดเศษขึ้นเป็นครึ่งกิโลกรัมถัดไป

 • ให้ใช้เครื่องชั่งเพื่อพิจารณาน้ำหนัก เพิ่มเศษส่วนของน้ำหนักให้เป็นครึ่งกิโลกรัมถัดไป


ขั้นตอนที่ 2 ระบุน้ำหนักเชิงมิติ น้ำหนักมิติจะสะท้อนถึงความหนาแน่นของลัง ซึ่งเป็นปริมาณพื้นที่ที่ลังจะใช้เมื่อเทียบกับน้ำหนักจริงของลัง

 • พิจารณาขนาดลังเป็นหน่วยเซนติเมตร สำหรับมิติแต่ละด้าน ให้วัดจุดที่ยาวที่สุด ปัดเศษของแต่ละค่าให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด (เช่น 1.00 ถึง 1.49 แต่จะพิจารณาเป็น 1 และ 1.50 ถึง 1.99 แต่จะพิจารณาเป็น 2)
 • นำความยาว ความกว้าง ความสูงของลังมาคูณกัน ผลลัพธ์จะเป็นขนาดลูกบาศก์ในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตร


สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ:

 • สำหรับการส่งออก ให้หารขนาดลูกบาศก์ของลังด้วย 5,000 เพื่อระบุน้ำหนักเชิงมิติเป็นหน่วยกิโลกรัม เพิ่มเศษส่วนของน้ำหนักให้เป็นครึ่งกิโลกรัมถัดไป
 • สำหรับการนำเข้า ให้หารขนาดลูกบาศก์ของลังด้วย 5,000 เพื่อระบุน้ำหนักเชิงมิติเป็นหน่วยกิโลกรัม เพิ่มเศษส่วนของน้ำหนักให้เป็นครึ่งกิโลกรัมถัดไป


ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาค่าน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้

 • เปรียบเทียบน้ำหนักจริงของลังกับน้ำหนักมิติ ค่าที่มากกว่าคือค่าน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ และควรนำมาใช้คำนวณค่าบริการที่คุณจะถูกเรียกเก็บ
 • สำหรับการจัดส่งสินค้าหลายลัง ให้นำน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ของแต่ละลังมารวมกันเพื่อพิจารณาน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ของการจัดส่ง น้ำหนักการจัดส่งที่เรียกเก็บเงินได้ขั้นต่ำคือ 71 กก.

กลับไปด้านบน