จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ซองจดหมายแบบ Express

ซองจดหมายของ UPS Express

 • ซองจดหมายแบบ Express

  ใช้งาน

  ออกแบบมาเพื่อการส่งจดหมายและเอกสารด่วนเท่านั้น ตามปกติแล้วเอกสารจะถูกตีความว่าเป็นการสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร ที่ถูกพิมพ์ หรือสั่งพิมพ์ซึ่งไม่มีมูลค่าทางการค้า เอกสารการส่งออกไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับการจัดส่งไปประเทศอื่น หมายเหตุ: หากมีน้ำหนักเกิน 0.5 ก.ก. จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

  หมายเลขรายการ
  ไม่มี

  ขนาดรายการ
  34 ซ.ม. x 25 ซ.ม

  น้ำหนักจำกัด
  0.5 กก.

  ข้อมูลการสั่งซื้อ
  จำนวนขั้นต่ำ: ไม่มี
  จำนวนที่เพิ่มขึ้น: ไม่มี

  ค่าใช้จ่าย
  ฟรี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง