จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กล่องและกระบอก

เอกสารนี้ ประกอบไปด้วย:

UPS Express Box

UPS Express Box

ใช้งาน

UPS Express Box เหมาะสำหรับรายการสิ่งของที่หลากหลาย รวมถึงงานพิมพ์คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับน้ำหนักและโซน จำเป็นจ้องเอกสารการส่งออก

หมายเลขรายการ
ไม่มี

ขนาดรายการ
ขนาดเล็ก: 27.6 ซม. x 5.1 ซม. x 31.8 ซม.

ใหญ่: 31.8 ซม. x 7.6 ซม. x 44.5 ซม.

น้ำหนักจำกัด
15 กก.

ข้อมูลการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: ไม่มี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น: ไม่มี

ค่าใช้จ่าย
ฟรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

UPS Express Tube

UPS Tube

ใช้งาน

กระบอกส่งสินค้ารูปสามเหลี่ยมของเรารองรับและปกป้องเอกสารขนาดใหญ่ซึ่งควรจะม้วนแทนการพับ ใช้กระบอกสำหรับพิมพ์เขียว แผนภูมิ แผนที่ ภาพวาดหรือโปสเตอร์ ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้และโซน จำเป็นต้องใช้เอกสารการส่งออก ยกเว้นเมื่อมีการจัดส่งในประเทศหรือเมื่อมีการจัดส่งสินค้าในเขตปลอดอากรภายในสหภาพยุโรป

หมายเลขรายการ
ไม่มี

ขนาดรายการ
15.2 ซม. x 15.2 ซม. x 15.2 ซม. x 96.5 ซม.

น้ำหนักจำกัด
ไม่มี

ข้อมูลการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: ไม่มี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น: ไม่มี

ค่าใช้จ่าย
ฟรี

กลับไปด้านบน

UPS 10 KG Box

UPS 10 kg (22 ปอนด์) Box

ใช้งาน

ใช้กล่องนี้สำหรับการจัดส่งพัสดุของ UPS Worldwide Express สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 10 กก. (22 ปอนด์) รวมเอกสารการส่งออก ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับอัตราคงที่และโซน

หมายเลขรายการ
01019520610

ขนาดรายการ
42 ซม. x 34 ซม. x 27 ซม

น้ำหนักจำกัด
10 กก.

ข้อมูลการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: หนึ่งแพ็คมีสองกล่อง
จำนวนที่เพิ่มขึ้น: หนึ่งแพ็คมีสองกล่อง คำสั่งซื้อห้ารายการมีส่วนเพิ่มที่ต่างกัน คำสั่งซื้อของคุณอาจมีการปรับตามนั้น

ค่าใช้จ่าย
ฟรี

กลับไปด้านบน

UPS 25 KG Box

UPS 25 kg (55 ปอนด์) Box

ใช้งาน

ใช้กล่องนี้สำหรับการจัดส่งพัสดุของ UPS Worldwide ExpressSM สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 25 กก. (55 ปอนด์) รวมเอกสารการส่งออก ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับอัตราคงที่และโซน

หมายเลขรายการ
01019510625

ขนาดรายการ
50 ซม. x 45 ซม. x 34 ซม.

น้ำหนักจำกัด
25 กก.

ข้อมูลการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: หนึ่งแพ็คมีสองกล่อง
จำนวนที่เพิ่มขึ้น: หนึ่งแพ็คมีสองกล่อง คำสั่งซื้อห้ารายการมีส่วนเพิ่มที่ต่างกัน คำสั่งซื้อของคุณอาจมีการปรับตามนั้น

ค่าใช้จ่าย
ฟรี

กลับไปด้านบน

UPS Express Pak

UPS Express Pak

ใช้งาน

สำหรับวัสดุทรงแบนและไม่แตกหักง่าย รวมถึงการจัดส่งเอกสารที่มีน้ำหนักมากกว่า ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักและโซน จำเป็นจ้องเอกสารการส่งออก

หมายเลขรายการ
ไม่มี

ขนาดรายการ
32.5 ซม. x 40.5 ซม; 54 ซม. x 42 ซม

น้ำหนักจำกัด
ไม่มี

ข้อมูลการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: ไม่มี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น: ไม่มี

ค่าใช้จ่าย
ฟรี

กลับไปด้านบน

UPS World Ease Document Box

กล่องเอกสาร World Ease

ใช้งาน

ใช้กล่องนี้เป็นบรรจุภัณฑ์หลักสำหรับการจัดส่ง World Ease ของคุณ หากจำเป็น ให้ใช้ด้านในของกล่องเพื่อจัดเก็บสลิปการจัดส่งหรือเอกสารอื่นๆ

รายละเอียดการจัดส่งสินค้า:
รายการนี้ได้รับการยอมรับในทุกสถานที่ของ UPS Drop Box

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องใช้กล่องเอกสารสำหรับลูกค้าของ World Ease ที่เลือกรับใบแจ้งหนี้แบบไร้กระดาษ

หมายเลขรายการ
010196002

ขนาดรายการ
44.5 ซม. x 31.75 ซม. x 7.6 ซม. (17.5 นิ้ว x 12.5 นิ้ว x 3 นิ้ว)

น้ำหนักจำกัด
ไม่มี

ข้อมูลการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: หนึ่งลังงมียี่สิบกระบอก
จำนวนที่เพิ่มขึ้น: ยี่สิบกล่องต่อลัง สั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อ 1 ลัง

ค่าใช้จ่าย
ฟรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

World Ease

กลับไปด้านบน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง