จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การบรรจุรายการที่มีรูปร่างไม่ปกติ

ใช้แนวทางและ‬คำแนะนำเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณบรรจุรายการที่มีรูปร่างไม่ปกติอย่างถูกต้อง

กล่องที่มัดรวมกัน และกล่องที่มีการรัดมา

กล่องที่มัดรวมกัน และกล่องที่มีการรัดมา สำหรับรายการที่มีรูปร่างไม่ปกติ

การบรรจุ

 • ให้คุณทำการรัดกล่องขนาดเดียวกันเข้าด้วยกัน
 • โปรดใช้สายรัดคาดไขว้กันอย่างน้อยสี่เส้น และอีกสองเส้นในแต่ละด้าน
 • เหมือนทำการรัดกล่องรวมเข้าด้วยกัน โปรดแน่ใจว่ากล่องแต่ละใบแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักรวมของหีบห่อที่มัดเข้าด้วยกันได้ ดังนั้นเมื่อกล่องสองใบซึ่งแต่ละใบมีน้ำหนัก40 ปอนด์ (18.1 ก.ก.) ถูกมัดรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นพัสดุซึ่งมีน้ำหนัก 80 ปอนด์ (36.3 ก.ก.) กล่องทั้งสองใบต้องมีความสามารถในการที่จะรับน้ำหนักได้อย่างต่ำ 80 ปอนด์ (36.3 ก.ก.).

การทำฉลาก

 • โปรดกรอกข้อมูลที่อยู่ลงบนกล่องทุกใบ
กลับไปด้านบน

ผ้าหรือสิ่งทอและวอลเปเปอร์

ผ้าและวอลเปเปอร์ สำหรับรายการที่มีรูปร่างไม่ปกติ

การบรรจุ

 • โปรดบรรจุสินค้าที่เป็นม้วนในกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • หากคุณจัดส่งม้วนผ้าและวอลเปเปอร์ของคุณในถุง โปรดใช้ถึงที่มีความหนาอย่างน้อย 6 ม.ม.
 • เพื่อลดความเสี่ยงในการฉีกขาดของถุง ให้แน่ใจว่าม้วนสินค้าได้รับการห่อและปิดด้วยเทปอย่างแน่นหนาพอ

การทำฉลาก

 • โปรดติดฉลากที่อยู่ให้แน่น บนพื้นผิวที่เรียบที่สุดของพัสดุที่คุณกำลังจัดส่ง
 • ปิดทับฉลากทั้งหมดด้วยเทปใส
 • ห้ามใช้ "ป้ายแท็กแบบห้อย" (ป้ายแท็กซึ่งแขวนไว้บนสินค้าที่คุณกำลังจัดส่ง)
 • แปะฉลากที่อยู่ที่เหมือนกันของคุณที่ด้านในของม้วนสินค้า
กลับไปด้านบน

ยางรถยนต์

ยางรถยนต์ สำหรับรายการที่มีรูปร่างไม่ปกติ

การบรรจุ

 • โปรดใช้เทปกาวชนิดติดด้วยแรงกดซึ่งมีขนาดกว้าง ติดลากผ่านช่วงศูนย์กลางของยางรถยนต์ จากนั้นให้พันรอบตัวยางไปเรื่อยๆ จนเสร็จ ซึ่งเทปที่พันไว้จะติดไปเอง

การทำฉลาก

 • โปรดติดฉลากที่อยู่ที่สมบูรณ์ของคุณไปยังแถบของเทปที่พันปิดคลุมตัวยางอยู่
 • ปิดทับฉลากของคุณด้วยเทปใส
กลับไปด้านบน

โลหะเปลือย และรายการที่มีรูปร่างไม่ปกติอื่น

โลหะเปลือย และรายการที่มีรูปร่างไม่ปกติอื่น

การบรรจุ

 • โปรดติดแผ่นของกระดาษแข็งลูกฟูกไปยังขอบทุกอันที่ยื่นออกมาหรือมีคมเพื่อเป็นการป้องกัน
 • ปิดพื้นผิวอื่นๆ ของพัสดุตามที่จำเป็น

การทำฉลาก

 • โปรดติดฉลากที่อยู่ให้แน่น บนพื้นผิวที่เรียบที่สุดของพัสดุที่คุณกำลังจัดส่ง
 • ปิดทับฉลากทั้งหมดด้วยเทปใส
 • ห้ามใช้ "ป้ายแท็กแบบห้อย" (ป้ายแท็กซึ่งแขวนไว้บนสินค้าที่คุณกำลังจัดส่ง)
กลับไปด้านบน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การเตรียมการจัดส่งพัสดุ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมพัสดุสำหรับการจัดส่ง โปรดดู:

ที่ปรึกษาด้านพัสดุ

แนวทางการเตรียมพัสดุ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเพิ่มเติมเฉพาะ

UPS มีค่าใช้จ่ายในการจัดการเพิ่มเติมเฉพาะ สำหรับรายการที่มีรูปร่างไม่ปกติ พบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่านั้น และวิธีการใช้กับพัสดุของคุณ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม