จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

น้ำหนักมิติ

หากพัสดุของคุณมีอัตราส่วนขนาดต่อน้ำหนักที่ใหญ่มาก คุณอาจต้องระบุน้ำหนักเชิงมิติของพัสดุเมื่อคำนวณอัตราการจัดส่ง

เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำหนักมิติ

การพิจารณาว่าคุณต้องใช้น้ำหนักไหนในการคำนวนอัตราของคุณ จำเป็นต้องให้คุณพิจารณาว่าใช้กฎข้อใดบ้าง น้ำหนักมิติสะท้อนถึงความหนาแน่นของพัสดุ ซึ่งคือปริมาณของพื้นที่ที่พัสดุใช้โดยเทียบความสัมพันธ์กับน้ำหนักจริงของพัสดุ น้ำหนักมิติอาจนำไปใช้กับบริการทั้งหมดทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศของ UPS น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินคือน้ำหนักที่ถูกใช้คำนวนอัตราค่าใช้จ่าย สำหรับบริการภายในประเทศและระหว่างประเทศ น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินจะต้องมากกว่าน้ำหนักมิติเมื่อทำการเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริง การคำนวนของน้ำหนักมิติถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พัสดุที่เกินกว่าขอบเขตน้ำหนักและขนาดของ UPS จะไม่ได้รับการยอมรับให้ทำการขนย้าย หากพบในระบบ UPS จะถูกคิดค่าดำเนินการพัสดุขนาดเกินขอบเขตสูงสุดที่กำหนด

กลับไปด้านบน

วิธีการวัดขนาดปริมาตรพัสดุของคุณ

คำนวนขนาดปริมาตรของพัสดุของคุณในหน่วยเซนติเมตร โดยการนำความกว้างคูณด้วยความยาวและคูณด้วยความสูง ปัดผลการวัดในแต่ละด้านให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดในหน่วยเซนติเมตร ผลลัพธ์การคำนวนทั้งหมดที่ได้คือขนาดปริมาตรของพัสดุของคุณ

การวัดขนาดปริมาตร
กลับไปด้านบน

วิธีการคำนวนน้ำหนักมิติ

คุณสามารถคำนวนน้ำหนักมิติเช่นเดียวกับน้ำหนักที่เรียกเก็บเงิน เมื่อน้ำหนักมิติของพัสดุของคุณเกินกว่าน้ำหนักจริงของพัสดุ

  • พิจารณาน้ำหนักจริง: ใช้ตาชั่งเพื่อทำการวัดน้ำหนักจริงของพัสดุ เพิ่มเศษส่วนใดๆ เพื่อไปยังอีกครึ่งกิโลกรัมต่อไป
  • ระบุน้ำหนักเชิงมิติ: แบ่งขนาดพัสดุของคุณเป็นเซนติเมตรด้วย 5,000 เพิ่มเศษส่วนใดๆ เพื่อไปยังอีกครึ่งกิโลกรัมต่อไป
  • พิจารณาน้ำหนักที่ทำการเรียกเก็บเงิน: เปรียบเทียบน้ำหนักจริงของพัสดุกับน้ำหนักมิติของพัสดุ ค่าที่มากกว่าระหว่างค่าทั้งสอง คือค่าน้ำหนักที่เรียกเก็บเงิน และควรถูกใช้ในการคำนวนอัตราค่าบริการ

สำหรับการส่งพัสดุแบบพัสดุหลายชิ้น น้ำหนักรวมของน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินคือน้ำหนักรวมของพัสดุทั้งหมดในการส่งพัสดุ

กลับไปด้านบน

เงื่อนไขพัสดุขนาดใหญ่

พัสดุ UPS ของคุณถูกถือว่าเป็นพัสดุขนาดใหญ่เมื่อพัสดุนั้นมีความยาวรวมกับเส้นรอบวง [(2 x ความกว้าง) + (2 x ความสูง)] รวมกันเกินกว่า 300 เซนติเมตร แต่ไม่เกินขนาดสูงสุดที่ 400 เซนติเมตร

กลับไปด้านบน

ค่าธรรมเนียมพัสดุขนาดใหญ่

ค่าธรรมเนียมพัสดุขนาดใหญ่จะถูกนำไปใช้กับพัสดุของ UPS แต่ละชิ้นเมื่อความยาวรวมกับเส้นรอบวง [(2 x กว้าง) + (2x สูง)] เกิน 300 เซนติเมตร แต่ไม่เกินขนาดสูงสุดของ UPS ที่ 400 เซนติเมตร

พัสดุขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักขั้นต่ำ 40 กิโลกรัมที่เรียกเก็บได้เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมพัสดุขนาดใหญ่

ค่าธรรมเนียมบริการการจัดการเพิ่มเติมจะไม่ได้รับการประเมินเมื่อมีการคิดค่าธรรมเนียมพัสดุขนาดใหญ่

กลับไปด้านบน