จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อตกลงทางเทคโนโลยีของ UPS

ดาวน์โหลดข้อตกลงทางเทคโนโลยีของ UPS
ชื่อไฟล์วันที่มีผลบังคับ
03/01/2022
03/01/2022