จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่ง

เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการของ UPS

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการจัดส่งของ UPS และประกอบไปด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่กล่าวว่า UPS เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างในการขนส่งพัสดุในเขตพื้นที่ของตน และเชื่อมต่ออย่างไรกับการขนส่งผ่านตัวแทน

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ UPS
ชื่อไฟล์ชื่อรูปแบบดาวน์โหลด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ UPS