จาก
  • ปรับบริการชั่วคราวเนื่องจากการจัดงานในกรุงปักกิ่ง จีนแผ่นดินใหญ่… เพิ่มเติม
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • เหตุการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศที่สำคัญทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายของ UPS… เพิ่มเติม
  • บริการอาจได้รับผลกระทบจาก Brexit… เพิ่มเติม
  • ระงับการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของญี่ปุ่น… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาขนส่งทางอากาศและตัวแทนออกของ

ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาขนส่งทางอากาศของ UPS
ชื่อไฟล์วันที่สร้าง
26/12/2018
Powered By OneLink