จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเรียกร้องค่าเสียหาย

เริ่มต้นเรียกร้องค่าเสียหาย

คุณสามารถดำเนินการร้องเรียนพัสดุที่สูญหายหรือเสียหายได้:

 • การสูญหาย: คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ หากพัสดุยังไม่ได้รับการส่งมอบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากวันที่และเวลาที่คาดว่าจะได้รับ ก่อนที่จะยื่นข้อเรียกร้อง โปรดดูให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบประตูด้านนอกและสถานที่อื่นๆ ที่สามารถวางพัสดุได้ รวมถึงระเบียง ลานด้านหลัง โรงจอดรถ และพื้นที่อื่นๆ ที่จะไม่ได้รับอันตรายจากสภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณควรตรวจสอบกับใครก็ตามที่อาจเป็นรับพัสดุชิ้นนั้นไปแทน หากคุณยังสามารถระบุตำแหน่งของพัสดุได้ ผู้ส่งหรือผู้ที่ควรเป็นผู้รับสามารถเริ่มต้นกระบวนการร้องเรียนได้
 • เสียหาย: ผู้จัดส่งหรือผู้รับสามารถเริ่มต้นกระบวนการร้องเรียนของพัสดุที่เสียหายได้ อย่างไรก็ตาม UPS แนะนำให้ผู้ส่งสินค้าเป็นผู้รายงานปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ

หมายเหตุ: สำหรับคำอธิบายทั้งหมดของข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับกระบวนการร้องเรียน โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ/การขนส่งที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่จัดส่ง

สำหรับพัสดุที่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง คุณสามารถขอรับเงินคืนสำหรับพัสดุที่จัดส่งไม่ตรงเวลาโดยลงเข้าสู่ระบบที่ UPS Billing Center

เข้าถึง UPS Billing Centre

เริ่มต้นเรียกร้องค่าเสียหาย

จัดการข้อร้องเรียน

 • แก้ไขข้อร้องเรียน

  เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อร้องเรียนของคุณ

  แก้ไขข้อร้องเรียนของคุณ อัปโหลดข้อมูลเพิ่มเติมและรับข้อมูลอัปเดตของข้อร้องเรียนของคุณ

 • ส่งข้อร้องเรียนใหม่

  เริ่มการร้องเรียนใหม่โดยใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยของเรา

 • ดูประวัติข้อร้องเรียน

  ดูประวัติข้อร้องเรียนสูงสุด 270 วัน

 • ส่งออกข้อมูล

  สร้างรายงานหรือดึงข้อมูลออกมาเพื่อความสะดวก

 • ตั้งค่าการกำหนดลักษณะ

  เปลี่ยนวิธีการติดต่อของคุณเกี่ยวกับการร้องเรียนได้ตลอดเวลา

 • ปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณ

  จัดแต่งแดชบอร์ดของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ดูแดชบอร์ดข้อร้องเรียน

การชำระเงิน

หากมีการดำเนินการข้อร้องเรียนของคุณแล้ว ผู้จัดส่งพัสดุที่ทำการร้องเรียนนั้นสามารถยื่นคำร้องขอการชำระค่าเสียหาย เว้นเสียแต่ว่าผู้จัดส่งพัสดุได้อนุมัติหรือสละสิทธิ์และร้องขอให้ทำการชำระเงินให้แก่ผู้อื่น แบบฟอร์มคำร้องขอการชำระค่าเสียหายจะถูกส่งไปให้คุณผ่านวิธีการที่กำหนดไว้ในโปรไฟล์ของคุณ (แฟกซ์ จดหมาย หรืออีเมล)

ขั้นตอนต่อไปคือการให้เอกสารประกอบที่แสดงราคาซื้อขาย, ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง, ค่าซ่อมแซม หรือค่าทดแทนสินค้าที่เป็นปัญหา ต้องอัปโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอชำระค่าเสียหายพร้อมกับเอกสารประกอบ/ใบแจ้งหนี้ทางออนไลน์ ผ่านพอร์ทัลข้อร้องเรียน หากคุณไม่สามารถอัปโหลดข้อมูลได้ คุณสามารถส่งข้อมูลทางโทรสารหรือไปรษณีย์ธรรมดา เมื่อส่งเอกสารการชำระค่าเสียหายสำหรับข้อร้องเรียนไปแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องนั้นได้ปรากฏในหน้าเอกสารประกอบทั้งหมด

การชำระค่าเสียหายนั้นสามารถส่งผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) หรือโดยเช็ค ในการรับเงินทาง EFT คุณจะต้องให้ข้อมูลบัญชีธนาคารต่อไปนี้:

 • ชื่อธนาคาร
 • หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • รหัสธนาคาร (Bank Sort Code)

หากไม่มีข้อมูลบัญชีธนาคาร จะทำการจัดส่งเช็คจ่ายเงินมาให้ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการรับการชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุที่อยู่ในการจัดส่งการชำระเงินได้ถูกต้อง

จะทำการปิดข้อร้องเรียนลงเมื่อได้เริ่มดำเนินการชำระเงินแล้ว โปรดรอไม่เกิน 15 วันเพื่อรับการชำระเงิน ติดต่อ UPS เพื่อรายงานการชำระค่าเสียหายที่หายไป

ติดต่อ UPS

การป้องกันความเสียหายหรือการสูญหาย

การป้องกันการเรียกร้องค่าเสียหาย

งานวิจัยของเราพบว่า ส่วนใหญ่แล้วพัสดุที่เสียหายหรือสูญหายซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียกร้องนั้น มักเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป, ใช้วัสดุกันกระแทกหรือการบุที่ไม่ดี, ใช้ฉลากการจัดส่งที่ไม่มีการป้องกัน หรือมีคำสั่งในการจัดส่งที่ไม่ชัดเจน

สิ่งของที่บรรจุอยู่ในกล่องที่มีขนาดเล็กเกินไปมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายได้ เนื่องจากจะไม่มีการรองรับน้ำหนักที่เพียงพอและอาจหล่นออกมาได้ สิ่งของที่บรรจุอยู่ในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่มีการบุกันกระแทกที่เพียงพอมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย เนื่องจากสิ่งของอาจกระแทกเข้ากับสิ่งของชิ้นอื่นภายในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ได้

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์พื้นฐานไม่กี่ข้อที่สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเกิดข้อร้องเรียนขึ้นได้

‬คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย

คำถามทั่วไป

มีคำถามหรือ

ติดตาม

ป้อนหมายเลขการติดตามหรือหมายเลข UPS InfoNotice® สูงสุด 25 หมายเลขและดูสถานะการจัดส่งล่าสุดสำหรับการจัดส่งแต่ละรายการ