จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ใบแจ้งหนี้กระดาษของ UPS

ใบแจ้งหนี้ฉบับพิมพ์คือใบแจ้งหนี้ UPS ที่พิมพ์ส่งทางบริการไปรษณีย์ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ฉบับพิมพ์ของคุณ โปรดติดต่อตัวแทน UPS ของคุณ