จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณ

วิธีการชำระเงิน

UPS ยอมรับรูปแบบการชำระเงินต่อไปนี้ นอกจากนี้อาจมีวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่พร้อมให้บริการแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

  • การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต EFT): คุณสามารถจัดเตรียมเพื่อขอชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีธนาคารของคุณ การชำระเงินวิธีนี้สามารถใช้ร่วมกับกำหนดเวลาการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินได้
  • การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครดิต EFT): คุณสามารถจัดเตรียมเพื่อขอชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และถอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีธนาคารของคุณ การชำระเงินวิธีนี้สามารถใช้ร่วมกับกำหนดเวลาการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินได้
  • เช็ค: คุณสามารถส่งเช็คผ่านทางบริการไปรษณีย์พร้อมกับใบแสดงสถานะการส่งเงินที่ UPS จัดเตรียมให้ การชำระเงินวิธีนี้สามารถใช้ร่วมกับกำหนดเวลาการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินได้

เรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดเวลาการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

 

หมายเหตุ: UPS สงวนสิทธิ์ในการจัดเตรียมและอนุมัติกำหนดเวลาการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน ผู้จัดส่งควรตรวจสอบกับธนาคารเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

แผนการชำระเงินล่วงหน้า

UPS เสนอแผนการชำระเงินล่วงหน้าสองแผนที่ทำให้การชำระใบแจ้งหนี้สะดวกมากขึ้น ภายใต้แผนใดแผนหนึ่ง คุณจะชำระเงินจำนวนเท่ากับใบแจ้งหนี้เฉลี่ยของสี่สัปดาห์ เงินที่เหลืออยู่ในบัญชีนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย UPS ที่เกิดขึ้นในหนึ่งเดือน จำนวนเงินที่ต้องการใบบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการจัดส่งของคุณ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า

  • แผนการชำระเงินล่วงหน้ารายเดือน: ผู้จัดส่งทำการชำระเงินล่วงหน้ากับ UPS ในจำนวนที่เท่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสี่สัปดาห์ตามที่ UPS ประมาณค่าให้ เมื่อแจ้งให้ผู้จัดส่งทราบแล้ว UPS อาจเปลี่ยนแปลงการกำหนดจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าได้ทุกเวลาตามค่าใช้จ่ายของสี่สัปดาห์โดยประมาณที่เปลี่ยนแปลง
  • แผนการชำระเงินรายสัปดาห์: ผู้จัดส่งทำการชำระเงินล่วงหน้ากับ UPS ในจำนวนที่เท่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสี่สัปดาห์ตามที่ UPS ประมาณค่าให้ เมื่อแจ้งให้ผู้จัดส่งทราบแล้ว UPS อาจเปลี่ยนแปลงการกำหนดจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าได้ทุกเวลาตามค่าใช้จ่ายของสี่สัปดาห์โดยประมาณที่เปลี่ยนแปลง


หากต้องการทราบเกี่ยวกับตัวเลือกการชำระเงินเพิ่มเติม โปรดติดต่อ UPS representative