จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวเลือกการเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศ

เลือกตัวเลือกการเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ตัวเลือกการเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศ UPS ให้ความยืดหยุ่นสำหรับลูกค้าในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้วยวิธีที่เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของตนมากที่สุด ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใดก็ตาม คุณสามารถมั่นใจว่า UPS จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายระหว่างประเทศของคุณอย่างถูกต้องแม่นยำ

ตัวเลือก

  • เรียกเก็บเงินจากผู้จัดส่ง ผู้รับ หรือผู้จ่ายเงินที่เป็นบุคคลที่สามได้
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศโดยปกติจะรวมค่าขนส่งสินค้า อากร และภาษี
  • ลูกค้าสามารถใช้ระบบการจัดส่งอัตโนมัติของ UPS เลือกเรียกเก็บค่าจัดส่งจากบุคคลหนึ่งและค่าอากรและภาษีจากอีกบุคคลหนึ่งได้ หรือผ่านทางตัวเลือก "แยกอากร VAT" (SDV) ลูกค้าสามารถเรียกเก็บค่าขนส่งสินค้าและอากรจากบุคคลหนึ่งและภาษี/VAT จากอีกบุคคลหนึ่งได้*

 

ตัวเลือกการเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศ UPS ด้านล่างเป็นตัวอย่างบางส่วนที่ลูกค้าสามารถเลือกได้:

  • ผู้จัดส่งจ่ายค่าจัดส่ง ผู้รับจ่ายอากรและภาษี
  • ผู้รับจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด (หรือเรียกว่า “ชำระค่าขนส่งปลายทาง”)
  • ผู้จัดส่งจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด (หรือเรียกว่า “การจัดส่งสินค้าจนถึงสถานที่”)
  • ผู้จัดส่งจ่ายค่าจัดส่ง บุคคลที่สาม (อาจอยู่ในอีกประเทศ) จ่ายอากรและภาษี**

ยกเว้นแต่ว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าจัดส่งจะเรียกเก็บไปยังหมายเลขบัญชี UPS ของผู้จัดส่ง และผู้รับหรือผู้รับของจ่ายอากรและภาษี* ตัวเลือกการเรียกเก็บเงินแบบ SDV ไม่รองรับรายการสินค้าขนส่งแบบกระดาษ UPS ** ตัวเลือกการเรียกเก็บเงินอาจไม่มีให้บริการจาก/ถึงทุกประเทศ โปรดตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บเงินเฉพาะประเทศจากคู่มือบริการหรือติดต่อสำนักงาน UPS ในพื้นที่ของท่าน

หมายเหตุ:  "ค่าธรรมเนียมอากรและภาษีการขนส่งต่อ" มีผลเมื่อผู้จัดส่งขอให้เรียกเก็บค่าอากรและภาษีจากผู้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในประเทศปลายทาง ต้องมีหมายเลขบัญชี UPS ของบุคคลที่สาม

จะรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด