จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • ระงับการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของญี่ปุ่น… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

  • ดูและพิมพ์ใบแจ้งหนี้

    ใช้เครื่องมือดูใบเรียกเก็บเงิน (ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของ UPS) เพื่อดูและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชี UPS ที่สมัครไว้

Powered By OneLink