ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โลจิสติกส์ทางมนุษยธรรม

โลจิสติกส์ทางมนุษยธรรม

เราทำงานร่วมกับองค์กรด้านมนุษยธรรมทั่วโลกเพื่อช่วยให้ประเทศ
ที่มีรายได้ต่ำและปานกลางได้รับเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการต่อสู้กับโควิด-19, HIV, มาลาเรีย, วัณโรค, ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ และอื่น ๆ

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ
แพทย์กำลังฉีดวัคซีนให้แก่เด็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมของ UPS Healthcare

ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ยากไร้

โซลูชั่นผู้ให้บริการครบวงจร

ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นระดับภูมิภาคหรือระดับโลก หรือคุณจัดส่งพัสดุขนาดเล็ก การขนส่งสินค้า หรือทั้งสองอย่าง เรานำเสนอโซลูชั่นผู้ให้บริการขนส่งทั่วโลกแบบครบวงจรในที่เดียวพร้อมด้วยชุดบริการที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการตามโครงการริเริ่มด้านมนุษยธรรมได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน

เราสามารถช่วยคุณวางแผนการจัดส่งของคุณได้ตั้งแต่การรับสินค้า
ไปจนถึงปลายทาง เรานำเสนอแผนการกำหนดเส้นทางและการเติม
น้ำแข็งเพิ่ม การมองเห็นที่ดีขึ้น การวางแผนฉุกเฉินสำหรับ
ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น และอื่น ๆ

สายโซ่ความเย็น

ความสามารถด้านสายโซ่ความเย็นในวงกว้างของเรารวมไปถึง
บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการตรวจติดตามข้อกำหนดด้านอุณหภูมิแทบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม 25° C, 2°C ถึง 8°C, -20°C ถึง -80°C หรือเย็นกว่านั้น

ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เรานำเอาความเชี่ยวชาญในการผ่านพิธีการสินค้าที่ได้รับบริจาค
ที่ปลอดภาษี รวมถึงเอกสารการเตรียมการขั้นสูงและขั้นตอนการอนุมัติที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

โลจิสติกส์ภายในประเทศ

เราให้บริการโซลูชั่นโลจิสติกส์ภายในประเทศตั้งแต่การจัดจำหน่าย
ในระดับประเทศตามที่วางแผนไว้ไปจนถึงโซลูชั่นเฉพาะกิจ เช่น
คลังสินค้าชั่วคราว เราตรวจสอบพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งสนับสนุนเศรษฐกิจโดยการว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและแรงงานในท้องถิ่น

โลจิสติกส์เพื่อมนุษยธรรมในที่ทำงาน

ต่อไปนี้คือแนวทางบางส่วนที่เราได้ร่วมมือกับองค์กรที่ให้บริการในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางในการยกระดับการเข้าถึงโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่สำคัญ

 • การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มด้านมนุษยธรรมในประเทศที่มีรายได้ต่ำ

  1. ช่วยให้มีโครงสร้างพื้นฐานในการรับมือกับโควิด-19

  เราช่วยประเทศที่มีรายได้ต่ำสามารถใช้โซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ในการรับ จัดเก็บ แจกจ่าย และบริหารจัดการวัคซีนและสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อต่อสู้กับ
  โควิด-19 ที่แช่แข็งและแช่เย็นพิเศษ

  มีคำถามหรือไม่ ติดต่อเรา
 • สมาชิกทีมของ UPS บนรถจักรยานยนต์กำลังส่งมอบกล่องใส่อุปกรณ์การแพทย์ด้านการควบคุมอุณหภูมิที่สำคัญ

  2. การพัฒนาโซลูชั่นไมล์สุดท้าย

  เราให้คำปรึกษาแก่องค์กรพัฒนาเอกชนและกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโซลูชั่นการจัดส่ง
  ในช่วงไมล์สุดท้ายที่ช่วยอุดช่องว่างระหว่างผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพและผู้ที่ต้องการ

  มีคำถามหรือไม่ ติดต่อเรา
 • โดรน UPS Wingcopter UAV จัดส่งเวชภัณฑ์ฉุกเฉินไปยังหมู่บ้านห่างไกล

  3. การจัดส่งไปยังที่ห่างไกล

  โปรแกรมการจัดส่ง UAV (โดรน) ของเราสามารถช่วยจัดหาเภสัชภัณฑ์ วัคซีน และสินค้า
  เพื่อสุขภาพอื่น ๆ ให้กับประชากรที่เข้าถึงได้ยากขึ้น

  มีคำถามหรือไม่ ติดต่อเรา
 • สมาชิกในทีมของ UPS กำลังดำเนินการด้านการประกันคุณภาพในโรงเก็บสินค้าสายโซ่ความเย็น

  4. การปกป้องตัวอย่างทางชีวภาพ

  เราร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและพันธมิตร NGO เพื่อออกแบบห่วงโซ่อุปทานใหม่และใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านตัวอย่างทางชีวภาพ

  มีคำถามหรือไม่ ติดต่อเรา
 • ลูกโลกที่มีเส้นแสงจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองที่แสดงให้เห็นถึงโซลูชันการติดตามและการมองเห็นของ UPS Healthcare

  5. การใช้โซลูชั่นการมองเห็น

  เรากำลังดำเนินการติดตั้งใช้งานโซลูชั่นเทคโนโลยีการติดตามและตรวจสอบที่ปรับปรุงการมองเห็นในพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้อยที่เราให้บริการให้ดีขึ้น

  มีคำถามหรือไม่ ติดต่อเรา
 • พาเลทเวชภัณฑ์ยาที่ได้รับบริจาคเพื่อรอผ่านพิธีการทางศุลกากร

  6. พัฒนาโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง

  เราทำงานร่วมกับตัวแทนจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริจาค และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงโซลูชั่นการขนส่งสำหรับ HIV มาลาเรีย และโครงการอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่องในประเทศที่มีรายได้ต่ำ

  มีคำถามหรือไม่ ติดต่อเรา

สายโซ่ความเย็นสำหรับโซนร้อน

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของ UPS Healthcare ต่อมาลาวี
แสดงให้เห็นถึงทักษะ เจตจำนง และเจตนาที่ดีอยู่เบื้องหลัง

อ่านเลย
พยาบาลคนหนึ่งกำลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในมาลาวี
แพทย์ในชุด PPE กำลังเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้ป่วย

ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านวัคซีนป้องกันโควิด-19

ดูว่าเรากำลังช่วย NGO หลายแห่งรับมือกับความท้าทายด้านการส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วโลกอย่างเท่าเทียมกันได้อย่างไร

อ่านเลย

ความช่วยเหลือสำหรับการร่วมมือ

ดูว่าการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ของ UPS Healthcare สามารถช่วยเร่งรัดการจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ไปยังแอฟริกาใต้ได้อย่างไร

อ่านเลย
รถจักรยานยนต์คันหนึ่งกำลังวิ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในแอฟริกาใต้พร้อมอุปกรณ์เกี่ยวกับโควิด-19

ทรัพยากรต่าง ๆ

 • ดาวน์โหลดภาพไฟล์ PDF

  เราช่วยให้ NGO สามารถเร่งรัดการส่งพัสดุเกี่ยวกับโควิด-19
  ไปยังแอฟริกาใต้ได้อย่างไร

 • ดาวน์โหลดภาพไฟล์ PDF

  วิธีทำให้การขยายตัวในทั่วโลกง่ายขึ้นด้วยการสนับสนุนจากเครือข่ายโลจิสติกส์

 • ดาวน์โหลดภาพไฟล์ PDF

  เราช่วยลดความซับซ้อนของการจัดส่งผ่านทางสายโซ่ความเย็นได้อย่างไร

 • ดาวน์โหลดภาพไฟล์ PDF

  วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพ
  ด้วยบรรจุภัณฑ์รักษาความเย็น

 • ดาวน์โหลดภาพไฟล์ PDF

  ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น
  ช่วยให้การเข้าถึงของคุณสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นได้อย่างไร

ผู้หญิงยิ้ม

มาพูดคุยกัน

เราชอบที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้ว่าแผนโลจิสติกส์ที่ปรับแต่งเองจะช่วยให้คุณ
ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ