ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบบคุณภาพของ 3PL จะเป็นหัวใจสำคัญในการเอาชนะโควิด

เจ้าหน้าที่ UPS สองคนกำลังตรวจนับสินค้าในคลังพัสดุ

การระบาดของ COVID-19 ทำให้เดิมพันของระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจการดูแลสุขภาพพุ่งสูงขึ้น

เมื่อเป้าหมายสุดท้ายคือสุขภาพของมนุษยชาติ การรักษาที่รวดเร็วและการส่งตัวอย่างเพื่อการตรวจจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ด้วยความมั่นใจ มักจะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพอยู่เสมอ

ในตอนนี้ ด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่กว่า 100,000 คนที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยในแต่ละวันเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแต่เพียงแห่งเดียว... และด้วยความเจ็บป่วยตามฤดูกาลอื่น ๆ ที่กำลังจะกลายเป็นปัญหาน่ากังวลในอีกไม่ช้า... ห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับผู้ป่วย ห่วงโซ่อุปทานต้องได้รับการดูแลให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ และก็เหมือนกับผู้ป่วยที่ภาวะแทรกซ้อนอาจเกิดขึ้นมาได้

คิดง่าย ๆ ก็คือห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจการดูแลสุขภาพ คือกระบวนการขนย้ายยาจากผู้ผลิตไปส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าและส่งต่อไปยังคลินิกและผู้ป่วยได้อย่างราบรื่น พูดให้ถูกต้องมากขึ้นก็คือ ห่วงโซ่อุปทานคือภาคส่วนหรือหน่วยของการขนส่งต่าง ๆ ที่ขนย้ายผลิตภัณฑ์ในแต่ละระยะขั้นตอน

เหตุการณ์ใดก็ตามในส่วนใดก็ตามที่ยับยั้งการเคลื่อนย้าย ไม่ว่าจะในจุดใดก็ตาม อาจส่งผลเสียต่อการรักษา และสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

ความท้าทายที่เป็นแรงกดดันของเหตุการณ์ในช่วงปี 2020 ทำให้ผู้ให้บริการระบบโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PL) ต้องจัดระเบียบและปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทานด้วยความครบถ้วนสมบูรณ์สูงสุด ระบบคุณภาพต้องแน่ใจได้ถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของสถานที่จัดเก็บและการจัดส่งในทุกจุดของการขนส่ง

ความซับซ้อนที่แท้จริงของความท้าทายบางส่วนจากระบบโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจการดูแลสุขภาพนั้น อาจเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่น ตัวอย่างเช่น เราต้องพิจารณาถึงสิ่งจำเป็นในการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก

การสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอทั่วโลกเพื่อให้มนุษยชาติปลอดภัยหลังผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาด จะต้องอาศัยวัคซีนประมาณห้าพันล้านโดส... และยังมีข้อบ่งชี้ที่แน่ชัดว่าอาจจะต้องใช้วัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่า ต้องมีการผลิต แจกจ่าย และฉีดวัคซีนจำนวน 10 พันล้านโดสให้รวดเร็วเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสเริ่มดื้อยา

นอกจากนี้ยังมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีโอกาสสูงที่วัคซีน COVID ใด ๆ ก็ตาม ซึ่งน่าจะเป็นชีววัตถุ จะต้องใช้การจัดเก็บและการจัดส่งในอุณหภูมิที่ต่ำถึง -80 องศาเซนติเกรด ห่วงโซ่อุปทานต้องมีศักยภาพความชำนาญด้านการขนส่งสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิโดยปราศจากความเสี่ยงในทุกจุดของการขนย้าย

แล้วส่วนที่สำคัญที่สุดคืออะไรล่ะ การจัดเก็บและการจัดส่งวัคซีนเพื่อช่วยชีวิตผู้คน 10 พันล้านโดส จะต้องอาศัยพันธมิตรด้าน 3PL ที่มีทั้งประสบการณ์ ความชำนาญ และโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง

บริษัทเภสัชภัณฑ์จำนวนหนึ่งที่มีความก้าวหน้าท่ามกลางการแข่งขันเพื่อผลิตวัคซีน ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นของตัวเองในการจัดส่งวัคซีน 10 พันล้านโดสไปยังทุกแห่งในโลก ตั้งแต่มหานครขนาดใหญ่ ไปจนถึงหมู่บ้านชนบทริมเขา หมู่เกาะต่าง ๆ และชุมชนในทะเลทราย

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาจำนวนมากต้องใช้การจัดเก็บในอุณหภูมิเย็นเป็นพิเศษ

ผู้ผลิตต้องใช้บริการห่วงโซ่อุปทานบางส่วนจากภายนอกเป็นอย่างน้อยเพื่อความรวดเร็วและขอบเขตการจัดส่งที่จำเป็น การดำเนินการนี้ยิ่งทำให้ห่วงโซ่อุปทานซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้อาจเกิดจุดติดขัดได้มากขึ้น

หลังจากความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาวัคซีน สิ่งที่บริษัทไม่อยากเห็นก็คือความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการที่ห่วงโซ่อุปทานขาดประสิทธิผลหรือจากปัญหาด้านการจัดการคุณภาพ

ความเชื่อมั่นก็เป็นปัญหาด้วยเช่นกัน เราพบว่าสาธารณชนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของวัคซีนที่อาจใช้ป้องกัน COVID ได้

คำถามที่มีจะเกี่ยวเนื่องกับความเร็วของการพัฒนา การกำกับควบคุมการวิจัย/กฎระเบียบ ความเสี่ยงระยะยาว ฯลฯ ผู้ที่ขาดความมั่นใจการการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนหรือการขนส่งวัคซีน อาจเลือกไม่ยอมฉีดวัคซีน.. ซึ่งจะยิ่งทำให้โรคระบาดไม่หายจากไปไหน

ระบบคุณภาพสำหรับผู้ให้บริการ 3PL ทุกราย ต้องช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับวัคซีนให้ได้

องค์ประกอบทั้งหมด ตั้งแต่ความเร็ว อุปกรณ์ ความน่าเชื่อถือ การตรวจควบคุมการขนส่งสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ ต้องดำเนินการได้อย่างไร้ปัญหา ความผิดพลาดแม้แต่เรื่องเล็กน้อยอาจเป็นเรื่องบานปลายได้ในตลาด ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือถูกทดลอนอย่างมากและทำให้ขาดความมั่นใจ... และการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพให้ชุมชนทั่วโลกก็จะล่าช้าออกไป

คำว่าทั่วโลกย่อมเป็นสิ่งที่ยกระดับมาตรฐานของ 3PL ให้สูงยิ่งขึ้น การปฏิบัติการห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้อย่างราบรื่นคือความท้าทายที่ไม่ใช่ว่าพันธมิตรทุกรายจะทำได้

หนึ่งในสินทรัพย์ที่มีคุณค่ามากที่สุดของพันธมิตร 3PL ก็คือความรู้เกี่ยวกับทั่วโลก สำหรับวัคซีน (และชีววัตถุเกิดใหม่อื่น ๆ) ผู้ให้บริการด้านการกระจายและการขนส่งที่เหมาะสมจะรู้ดีถึงข้อกำหนดการขนส่งและการจัดเก็บในแต่ละประเทศ ตัวอย่างได้แก่: ประเทศนี้บังคับใช้กฎที่เคร่งครัดแบบใด มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติตามในประเทศดังกล่าวคืออะไร ต้องทำฉลากพิเศษในส่วนไหน ข้อบังคับการจัดเก็บเป็นอย่างไร พันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้าน 3PL จะรู้คำตอบเหล่านี้ล่วงหน้า

บางประเทศมีกฎข้อบังคับที่เข้มงวดสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ แต่ประเทศอื่น ๆ อาจจะไม่มี ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ไม่ทราบถึงมาตรฐาน (หรือผู้ที่เมินเฉยไม่สนใจ) อาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งที่จัดส่งและประสิทธิผลของวัคซีนได้... รวมถึงความเสียหายต่อชื่อเสียงที่สั่งสมมาได้ด้วยความยากลำบากของผู้ผลิตวัคซีนและพันธมิตรด้านโลจิสติกส์

ผู้ให้บริการ 3PL อาจมองหน้าคุณและบอกคุณว่าห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วย ไม่ใช่แค่สภาพที่สมบูรณ์ของชุดตรวจ การขนส่งสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ และวัคซีน จำเป็นต้องมีกรอบความคิดดังกล่าวเมื่อระบบคุณภาพเริ่มเดินหน้า

3PL ที่ดีที่สุดจะทราบถึงคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างทะลุปรุโปร่ง

ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากของ UPS ได้ย้ายมาทำงานที่บริษัทจากสายงานด้านการดูแลสุขภาพ ทำให้พวกเขาสามารถนำมุมมองชั้นนำของอุตสาหกรรมมาใช้กับการตัดสินใจและกระบวนการ พื้นฐานดังกล่าว ซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมและบุคลากรที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการดำเนินการที่ถูกต้อง

ในการคงสถานะการเป็นพันธมิตร 3PL ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมไว้ให้ได้ UPS Healthcare มีโปรแกรมการรับรอง Good Distribution Practices (GDP) ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับเลือก ซึ่งจะรับรองคุณสมบัติของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และสร้างความมั่นใจว่าตัวเลือกการขนส่งของเราจะสอดคล้องกับข้อกำหนดของธุรกิจและมาตรฐานด้านคุณภาพ เราพิจารณาปัจจัยสามด้านด้วยกัน

  1. สิ่งที่หน่วยงานกำกับควบคุมระเบียบข้อบังคับกำหนด การรู้จักมาตรฐานด้านคุณภาพคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการรับรอง
  2. สิ่งที่หน่วยงานกำกับควบคุมระเบียบข้อบังคับคาดหวังคืออะไร UPS ต้องการให้บริการลูกค้าของเราในระดับที่เหนือกว่าสิ่งที่ตัวบทกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง โดยจะรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองของ GDP ตามที่มีบังคับใช้ และการนำเสนอแนวทาง/การมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับผู้ควบคุมกฎระเบียบ
  3. อะไรบ้างที่อยู่นอกเหนือระเบียบข้อบังคับ เราปรารถนาที่จะสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีมากที่สุดให้อุตสาหกรรม

กระบวนการของเราทำให้แน่ใจได้ว่าจะมีเพียงแต่ผู้จำหน่ายที่เลือกบางรายเท่านั้น ที่สามารถดูแลจัดการผลิตภัณฑ์ของเราและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GDP ได้อย่างสม่ำเสมอ

องค์ประกอบสุดท้ายของระบบคุณภาพก็คือตัวบุคลากรในระบบ นั่นหมายถึงทีมผู้เชี่ยวชาญประจำฤดูกาลที่ฝังตัวอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของ 3PL ไม่มีสิ่งใดทดแทนการดูแลรักษามนุษย์ได้ในการดูแลสุขภาพ บริการ 3PL ของเราดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ดำเนินงานตามหลักการง่ายๆ:
คุณภาพต้องมาก่อน ใช้ผู้ป่วยเป็นแรงขับเคลื่อน

ผู้หญิงยิ้ม

มาพูดคุยกัน

เราชอบที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้ว่าแผนโลจิสติกส์ที่ปรับแต่งเองจะช่วยให้คุณ
ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ