ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โดดเด่นที่ความสามารถในการตรวจสอบสถานะสิ่งจัดส่งในห่วงโซ่อุปทานได้ชัดเจน

ด้วยความเร่งด่วนท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 ธุรกิจการดูแลสุขภาพได้พัฒนากลยุทธ์การตรวจสอบสถานะในห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดความเปราะบางและตระหนักถึงความสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน 4.0

เรือขนส่งสินค้าทางทะเลของ UPS Healthcare ที่มีแผนที่โลกพร้อมช่องทางการเดินเรือวางอยู่

การตรวจสอบสถานะการขนส่งในห่วงโซ่อุปทานไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่การมีระบบที่ตรวจสอบสถานะของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นจนจบได้ตามเวลาจริง คือสิ่งที่บริษัทไม่กี่แห่งสามารถทำได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากความซับซ้อนและการลงทุนที่จำเป็น

COVID-19 กลายเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้เห็นว่าการขาดระบบตรวจสอบสถานะ ทำให้บริษัทประสบปัญหาและขาดเครื่องมือที่จะทำการตัดสินใจที่สำคัญได้ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าสู่ทิศทางที่ถูกต้อง

เมื่อบริษัทปรับกลยุทธ์สู่วิถีปกติแบบใหม่ การไม่พยายามเสาะหาและการนำระบบตรวจสอบสถานะที่ครอบคลุมไปใช้ย่อมมีความเสี่ยง หากไร้ความสามารถในการมองดูห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลของพวกเขา ธุรกิจก็จะเหมือนหลงทางอยู่ในความมืดโดยไม่มีผู้นำทาง

ตอนนี้คือเวลาของการปรับจุดมุ่งเน้นใหม่เกี่ยวกับระบบตรวจสอบสถานะ

แม้จะมีเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่การดูและการจัดการสถานะของคำสั่งที่ผลิต รวบรวม และโหลดขึ้นบนเรือเดินสมุทร ผ่านพิธีการทางศุลกากร บรรทุกขึ้นรถ และขนส่งเข้าไปยังศูนย์กระจายสินค้า ข้ามท่าเรือ รับเข้าคลังสินค้า เพื่อการขายในทันทีและการจัดส่งไปยังลูกค้าปลายทาง จากผู้ให้บริการรายหนึ่งในระบบแบบเบ็ดเสร็จระบบหนึ่ง เป็นเรื่องที่บริษัทส่วนใหญ่ตั้งมั่นทำให้สำเร็จอย่างแท้จริง

COVID-19 และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นตัวผลักดันให้บริษัทจำนวนมากต้องพยายามทำให้ฝันเกี่ยวกับการมีระบบตรวจสอบสถานะที่ชัดเจนกลายเป็นจริงให้ได้

หากไร้ความสามารถในการมองดูห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลของพวกเขา ธุรกิจก็จะเหมือนหลงทางอยู่ในความมืดโดยไม่มีผู้นำทาง

ภาวะวิกฤติยิ่งทำให้เห็นความเปราะบางได้อย่างชัดเจน เช่น ปัญหาที่ว่าธุรกิจจะสามารถโยกย้ายการเสาะหาหรือการผลิตไปที่อื่นได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ ในกรณีของการล็อกดาวน์เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส ระดับสินค้าคงคลังที่คาดการณ์เกินกว่ากำลังที่คลังสินค้าจะรองรับได้ สภาพอากาศที่เลวร้าย การขนส่งทางอากาศถูกระงับ การปิดถนน และปัญหาด้านแรงงาน

ด้วยเหตุนี้ ความสามารถในการตรวจสอบสถานะสิ่งจัดส่งจึงกลายมาเป็นหัวข้อสำคัญสำหรับลูกค้าจำนวนมากของเราในปีที่ผ่านมา

บริษัทชั้นนำได้ใช้เครื่องมือการตรวจสอบสถานะสิ่งจัดส่งตลอดช่วงโรคระบาด เพื่อให้การดำเนินงานกับห่วงโซ่อุปทานของพวกเขามีความคล่องตัวมากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ไม่ว่าปัญหาจะมาจากซัพพลายเออร์ การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า หรือปัญหาที่ไม่คาดคิดที่พบเจอในกระบวนการ

บริษัทที่มีระบบการตรวจสอบสถานะสิ่งจัดส่งครบทั้งกระบวนการ จะมองเห็นจุดอ่อนในห่วงโซ่อุปทาน ทำให้สามารถบริหารจัดการเงินสด ลดต้นทุน และบรรเทาความเสี่ยงได้

ระบบการตรวจสอบสถานะสิ่งจัดส่งคือสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัท เพื่อให้สามารถเข้าใจประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและผลการปฏิบัติงานของซัพพลายเออร์ของพวกเขาได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้การจัดการความเสี่ยงแบบละเอียดทุกจุดทำได้ง่ายดายมากขึ้น สามารถกำหนดลำดับความสำคัญในการทำงานและพัฒนาแผนการฟื้นฟูได้ รวมถึงการจัดการปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลง

COVID-19 และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นตัวผลักดันให้บริษัทจำนวนมากต้องพยายามทำให้ฝันเกี่ยวกับการมีระบบตรวจสอบสถานะที่ชัดเจนกลายเป็นจริงให้ได้

การเดินทางของบริษัทสู่ห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลที่มีการประสานงานกัน

บริษัทที่พร้อมรับมือกับการระบาดครั้งใหญ่มากที่สุด คือบริษัทที่คิดการณ์ไกลไว้แล้วและพยายามหาช่องทางเพิ่มประสิทธิภาพให้ห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาผ่านการใช้งานระบบดิจิทัล

ในปี 2019 ผู้ผลิตอัญมณีแฟชั่นชั้นสูงระดับโลกรายหนึ่ง ต้องการสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินได้ยืนยาวท่ามกลางตลาดผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

บริษัทประสบปัญหาในการจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีกของตนเองและช่องทางการขายสำหรับผู้บริโภคทั่วโลกให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับต้นทุน ผู้นำของบริษัทตัดสินใจว่าการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในการออกแบบ ดำเนินการ และพัฒนาปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทให้ได้อย่างต่อเนื่องนั้น จะช่วยลดความซับซ้อนของงานและก่อให้เกิดประสิทธิผลได้ ทั้งยังสามารถจัดให้มีระบบการตรวจสอบสถานะสิ่งจัดส่งที่ครอบคลุมด้วยเช่นกัน

UPS คือผู้ช่วยเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลของบริษัท ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อไปจนถึงการส่งมอบและการส่งคืน เพื่อทำให้ความฝันของการมีระบบตรวจสอบสิ่งจัดส่งที่ครอบคลุมกลายเป็นจริงได้ แพลตฟอร์มระบบตรวจสอบสิ่งจัดส่งที่ครอบคลุมทั่วโลกแบบใหม่ที่เป็นการรวบรวมระบบโลจิสติกส์หลายระบบเข้าไว้ด้วยกัน คือส่วนหนึ่งของโซลูชั่นแบบองค์รวม

เมื่อมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ธุรกิจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อมต่อถึงกันและผลักดันให้เกิดข้อมูลเชิงลึกที่นำไปต่อยอดปฏิบัติใช้ได้จริง หรือมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขตามความจำเป็น

อนาคตของห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลคือสิ่งที่จะเสริมสร้างพลังให้แก่ธุรกิจ

การจัดการข้อมูลจำนวนมากจากส่วนต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้กระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองหรือเทคโนโลยีเก่า ๆ ระบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอาจทำให้เกิดความวุ่นวายและขาดการบูรณาการของข้อมูล

เมื่อมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ธุรกิจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อมต่อถึงกันและผลักดันให้เกิดข้อมูลเชิงลึกที่นำไปต่อยอดปฏิบัติใช้ได้จริง หรือมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขตามความจำเป็น

การวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์และจัดทำข้อกำหนด ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยพลังของปัญญาประดิษฐ์และการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อาจช่วยให้บริษัทเข้าใจว่าทำไมถึงมีปัญหาเกิดขึ้น เมื่อใดที่ปัญหาน่าจะเกิดขึ้น และทำอย่างไรถึงจะเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาได้ (หรือทางที่ดีกว่านั้นคือสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้)

โซลูชั่นหอควบคุมจะช่วยให้บริษัทเดินหน้าต่อไปได้ โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลแบบใหม่เพื่อปรับความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยแหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียว (SSOT) การมีเครือข่ายความร่วมมือที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างไร้ปัญหา จะช่วยให้ห่วงโซ่อุปทานสามารถพัฒนาสู่เครือข่ายดิจิทัลที่เชื่อมต่อถึงกันได้

การเลือกพันธมิตรที่มีการลงทุนในขีดความสามารถด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง อาจช่วยให้บริษัทปลดล็อกศักยภาพด้านห่วงโซ่อุปทาน 4.0 ได้ บริษัทที่มุ่งหน้าสู่เส้นทางดิจิทัลของตนเองอาจเริ่มได้ด้วยการมีระบบตรวจสอบสถานะสิ่งจัดส่งที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ

ผู้หญิงยิ้ม

มาพูดคุยกัน

เราชอบที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้ว่าแผนโลจิสติกส์ที่ปรับแต่งเองจะช่วยให้คุณ
ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ