จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - แก้ไขชุดสิทธิพิเศษ

วิธีแก้ไขชุดสิทธิพิเศษ

ยืนยันข้อมูลเริ่มต้นสำหรับชุดสิทธิพิเศษในการจัดส่ง หรือปรับให้ตรงกับความต้องการของบริษัทของคุณ

 1. เลือกแท็บ การจัดการ จากนั้นไปที่ จัดการสิทธิพิเศษในการจัดส่ง แล้วเลือก ค้นหาสิทธิพิเศษในการจัดส่ง หน้าที่แสดงข้อมูลจะอนุญาตให้คุณค้นหาชุดสิทธิพิเศษในการจัดส่งเฉพาะอย่าง ตามชื่อ (หรือบางส่วนของชื่อ) ที่มี เริ่มต้นด้วย หรือตรงกับคำที่คุณใช้ค้นหา
 2. หน้าดังกล่าวจะรีเฟรชพร้อมผลการค้นหาของคุณ หากต้องการเลิกค้นหา ให้เลือก ยกเลิก
 3. ระบุหาสิทธิพิเศษในการจัดส่งที่คุณต้องการแก้ไขแล้วเลือก ดู/แก้ไข
 4. หน้ารายละเอียดสิทธิพิเศษในการจัดส่งจะเปิดขึ้นมาสำหรับชุดดังกล่าว คุณมีสองทางเลือกในการแก้ไขชุดสิทธิพิเศษ:
  - เปิดหรือใช้งาน (เช่น ยกเลิกการทำเครื่องหมาย) สิทธิพิเศษทั้งหมดในส่วน
  - เปิดหรือปิดใช้งาน (เช่น ยกเลิกการทำเครื่องหมาย) สิทธิพิเศษเฉพาะอย่าง โดยการเลือกกล่องทำเครื่องหมายแต่ละกล่อง (เช่น บริการจัดส่งที่อนุญาตและบริการเพิ่ม วิธีการชำระเงินหรือการเรียกเก็บเงินที่อนุญาต และสิทธิพิเศษสมุดที่อยู่)
 5. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้เลือก อัปเดต หากการอัปเดตต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม ระบบจะแสดงข้อความว่าควรแก้ไขหรือกรอกข้อมูลในช่องใดให้ครบ

หมายเหตุ: ต้องสร้างและจัดเก็บสิทธิพิเศษในการจัดส่งไว้บน UPS CampusShip ก่อนจะมอบหมายผู้ใช้