จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - ชุดสิทธิพิเศษตามค่าเบื้องต้น

เลือกจากชุดทั้งสี่

เพื่อเป็นตัวเลือกในคุณเลือกชุดสิทธิพิเศษในการจัดส่งที่ใช้บ่อย และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปรับใช้งานตามต้องการ UPS CampusShip จึงมาพร้อมกับชุดสิทธิพิเศษในการจัดส่งที่เป็นค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้

ต้นทางจากสหรัฐอเมริกา

 • บริการจัดส่งภายในประเทศพร้อมบริการเสริมที่จำกัด
 • บริการภายในประเทศพร้อมบริการเสริมทั้งหมด
 • บริการทั้งหมดพร้อมบริการเสริมทั้งหมด
 • บริการทั้งหมดพร้อมบริการเสริมที่จำกัด

ต้นทาง นอกสหรัฐอเมริกา

 • บริการทั้งหมดพร้อมบริการเสริมทั้งหมด - ยุโรป
 • บริการทั้งหมดพร้อมบริการเสริมทั้งหมด - เอเชีย
 • บริการทั้งหมดพร้อมบริการเสริมทั้งหมด - อเมริกาเหนือและใต้
 • ผู้ใช้ที่เดินทางทั่วโลก


ค่าเริ่มต้นเหล่านี้สามารถมอบหมายให้ผู้ใช้ได้แล้วตอนนี้ หรือคุณสามารถสร้างชุดสิทธิพิเศษในการจัดส่งของคุณเอง