จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - สร้างชุดสิทธิพิเศษของผู้ใช้

วิธีสร้างชุดสิทธิพิเศษ

หลังจากตรวจสอบชุดสิทธิพิเศษในการจัดส่งที่เป็นค่าเริ่มต้นแล้ว คุณอาจจะต้องการปรับชุดสิทธิพิเศษให้ตรงกับความต้องการในการจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงของพนักงานของคุณ เมื่อคุณสร้างและจัดเก็บชุดสิทธิพิเศษ คุณจะสามารถมอบหมายให้ผู้ใช้ได้

 1. เลือกแท็บ การจัดการ จากนั้นไปที่ จัดการสถานที่ แล้วเลือก สร้างสิทธิพิเศษในการจัดส่ง
 2. หน้า รายละเอียดสิทธิพิเศษในการจัดส่ง จะแสดงขึ้นมา เพื่อออกจากกระบวนการ ให้เลือก ยกเลิก
 3. กรอกชื่อชุดสิทธิพิเศษในการจัดส่ง (ไม่เกิน 35 ตัวอักษร) จากนั้นเลือกข้อมูลชุดสิทธิพิเศษในการจัดส่ง คุณมีสองทางเลือกในการสร้างชุดสิทธิพิเศษ:
  - เปิดใช้งานทุกชุดสิทธิพิเศษในส่วน
  - เปิดใช้งานสิทธิพิเศษเฉพาะอย่าง โดยการเลือกกล่องทำเครื่องหมายแต่ละกล่อง (เช่น บริการจัดส่งที่อนุญาตและบริการเพิ่ม วิธีการชำระเงินหรือการเรียกเก็บเงินที่อนุญาต และสิทธิพิเศษสมุดที่อยู่)
 4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้เลือก สร้าง หากการอัปเดตต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม ระบบจะแสดงข้อความว่าควรแก้ไขหรือกรอกข้อมูลในช่องใดให้ครบ

หมายเหตุ: ต้องสร้างและจัดเก็บสิทธิพิเศษในการจัดส่งไว้บน UPS CampusShip ก่อนจะมอบหมายผู้ใช้