จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - การจัดการชุดสิทธิพิเศษของผู้ใช้

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถสร้างชุดของสิทธิพิเศษการจัดส่งแบบกำหนดเองซึ่งคุณจะกำหนดให้แก่ผู้ใช้ คุณสามารถปรับปรุงสิทธิพิเศษภายในชุดได้ทุกเมื่อ