จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุนของ UPS CampusShip - ทบทวนโปรไฟล์ของบริษัทคุณ

วิธีทบทวนและแก้ไขโปรไฟล์ของบริษัทคุณ

ทบทวนและแก้ไขข้อมูลบริษัทแรกเริ่มของคุณ ซึ่งถูกกรอกเข้าไปในระบบ UPS CampusShip เมื่อบริษัทของคุณทำการลงทะเบียน ยืนยันการตั้งค่าเริ่มต้น และปรับแต่งโปรไฟล์ของบริษัทคุณ ทำการเปลี่ยนแปลงหากจำเป็น

  1. เลือก แท็บการดูแลระบบ จากนั้นเลือก จัดการบริษัท และไปยังแก้ไขโปรไฟล์ของบริษัท การแสดงตำแหน่งที่อยู่ของบริษัทและข้อมูลในการติดต่อ
    หมายเหตุ: ชื่อที่แสดงขึ้นมาในเขตข้อมูลชื่อผู้ใช้จะเป็นผู้ติดต่อแรกเริ่มของบริษัทคุณที่กรอกลงไปเมื่อมีการลงทะเบียนบริษัทของคุณใน UPS CampusShip
  2. ทบทวนและแก้ไขอีเมลสนับสนุนและหมายเลขโทรศัพท์สนันสนุนซึ่งผู้ใช้ UPS CampusShip จะติดต่อขอความช่วยเหลือ
    หมายเหตุ: ยืนยันว่าการติตด่อเพื่อสนับสนุนจะอยู่ภายในบริษัทของคุณ และไม่ใช่การติดต่อ UPS Help Desk
  3. แน่ใจว่าเขตข้อมูลบังคับทุกอัน (แสดงเป็นตัวหนา)ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เที่ยงตรงและยอมรับได้ เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเรียบร้อย ให้เลือก อัปเดต หากการอัปเดตไม่ประสบผลสำเร็จ การเตือนความจำจะแจ้งคุณว่าเขตข้อมุลใดควรได้รับการแก้ไขหรือทำให้เสร็จ