จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - เกี่ยวกับหมายเลขการอ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณอาจกำหนดให้ผู้ใช้ป้อนหมายเลขการอ้างอิงหนึ่ง สอง หรือสามหมายเลขเพื่อช่วยในการติดตามการจัดส่ง การทำบัญชี หรือหน้าที่ด้านการจัดการอย่างอื่นของบริษัทของคุณ คุณสามารถใช้หมายเลขการอ้างอิงแสดงถึงหมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขใบแจ้งหนี้ รหัสลูกค้า/เรื่อง รหัสแผนก รหัสต้นทุน หมายเลขโครงการ เป็นต้น จากนั้นคุณสามารถสร้างรายงานธุรกิจขึ้นมาได้โดยการใช้หมวดหมู่การอ้างอิงเฉพาะที่คุณสร้างขึ้นมา

คุณอาจสร้างหมายเลขการอ้างอิงโดยการให้ค่า (ตัวอักษร ตัวเลข หรือตัวเลขและตัวอักษร) และคำอธิบาย

  • ตัวอย่างที่ 1: หมายเลขการอ้างอิง "ABC-123-NY" ที่มีคำอธิบาย "ABC Warehouse, 123rd Street, New York."
  • ตัวอย่างที่ 2: หมายเลขการอ้างอิง "ACCT-LAX" ที่มีคำอธิบาย "การบัญชี - สำนักงานสนามบินลอสแอนเจลิส"
  • ตัวอย่างที่ 3: หมายเลขการอ้างอิง "123-07-02" ที่มีคำอธิบาย "กรณี 123 Jones v. State, กรกฎาคม 2002"สามารถตั้งค่าเริ่มต้นให้ค่าต่าง ๆ เป็นหมายเลขการอ้างอิงที่ป้อนเข้าไปในการกำหนดลักษณะการจัดส่งของผู้ใช้ได้ เขตข้อมูลเหล่านี้จะกรอกอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดแบบฟอร์มการจัดส่ง และผู้ใช้สามารถเก็บค่านั้นไว้หรือเขียนทับได้