จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุนของ UPS CampusShip - ดาวน์โหลดคู่มือของผู้ดูแลระบบแบบ PDF

ดาวน์โหลด
คู่มือของ UPS CampusShip สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้จัดส่ง จะช่วยให้คุณและพนักงานของคุณใช้ระบบจัดส่งเป็น ดาวน์โหลดและพิมพ์ออกมาเพื่อใช้อ้างอิงได้ง่ายขึ้น
ชื่อไฟล์วันที่สร้าง
01/01/2015

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง