จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุนการดูแลระบบ CampusShip - ภาพรวมการตั้งค่า

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เมื่อตัวแทนของ UPS CampusShip ได้ลงทะเบียนให้บริษัทของคุณ คุณจะได้รับอีเมลสองฉบับ:

 • อีเมลแรกมาพร้อมกับ User ID ของคุณ และ URL ที่ใช้เข้าสู่ระบบ
 • อีเมลที่สองมาพร้อมกับรหัสผ่านชั่วคราว

ภาพรวมโดยสรุปของวิธีเริ่มต้นใช้งานมีดังต่อไปนี้ ทุกขั้นตอนที่สรุปเอาไว้ด้านล่างจะมีรายละเอียดให้ในแต่ละส่วนแยกของคู่มือนี้

การเข้าสู่ระบบครั้งแรกของผู้ดูแลระบบ UPS CampusShip ของบริษัท (CSCA)

การเข้าสู่ระบบครั้งแรกของผู้ดูแลระบบ UPS CampusShip ของบริษัท (CSCA)

ขั้นตอนที่ 1 - รับอีเมลที่มีข้อความเกี่ยวกับ การเข้าสู่ระบบ URL, ID และรหัสผ่าน เมื่อเข้าสู่ระบบ โปรดตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขั้นตอนที่ 2 - ทบทวนและกรอกข้อมูลรหัส CSCA ลงไปให้ให้เรียบร้อย.

การตั้งค่าของบริษัท

การตั้งค่าของบริษัท

Step 1 - ทบทวนและแก้ไขข้อมูลเริ่มต้นของตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

 • แก้ไขข้อมูลในการติดต่อ CSCA ของคุณ เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในการติดต่อสำหรับการสนับสนุนของ UPS CampusShip
 • สร้างหรือนำเข้าตำแหน่งที่อยู่ (ถ้ามี)


Step 2 - ทบทวนและแก้ไขชุดสิทธิ์ของการจัดส่งเริ่มต้น

 • สร้างชุดสิทธิ์ของการจัดส่งเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • ตั้งค่าการปฏิบัติเริ่มต้นของหมายเลขอ้างอิงในชุดสิทธิ์ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 3 - สร้างหรือนำเข้าหมายเลขการอ้างอิง (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่4 - สร้างหรือนำเข้าผู้ใช้

 • แก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อสะท้อนถึงสถานะของผู้ใช้ หรืออำนาจหน้าที่การดูแลระบบ หากจำเป็น
 • เลือกหรือกำหนดชุดสิทธิ์ของการจัดส่งที่กำหนดเองหรือเริ่มต้นที่แตกต่างกัน (ถ้ามี)


ขั้นตอที่ 5
- สร้างหรือนำเข้าสมุดที่อยู่ของบริษัท (ถ้ามี)

ตอนนี้ UPS CampusShip พร้อมจะเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ละส่วนของคู่มือนี้แสดงให้คุณเห็นถึงขั้นตอนที่มีรายละเอียด เพื่อช่วยเหลือผู้จัดส่งที่ได้รับอนุมติของบริษัทคุณในการใช้ระบบใหม่