จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - คำถามที่พบบ่อยเรื่องการจัดการผู้ใช้งาน

ฉันจะสร้างผู้ใช้ใหม่อย่างไร

เลือก การดูแลระบบ จากด้านซ้ายของหน้า ไปที่ จัดการผู้ใช้ แล้วเลือก สร้างผู้ใช้ หน้านี้จะอนุญาตให้คุณสร้างผู้ใช้ใหม่

หลังจากกรอกข้อมูลผู้ใช้เสร็จแล้ว คุณอาจ:

  • มอบหมายสถานที่จัดส่งให้กับผู้ใช้ที่สร้างขึ้น หากคุณไม่แน่ใจในชื่อของสถานที่จัดส่ง ให้เลือก ค้นหา
  • มอบหมายชุดสิทธิ์การจัดส่งให้กับผู้ใช้ที่สร้างขึ้น หากคุณไม่แน่ใจในชื่อของสิทธิ์การจัดส่ง ให้เลือก ค้นหา

ก่อนที่จะเลือก สร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องรายการที่จำเป็นต้องกรอกทั้งหมด (แสดงเป็นตัวหนา) มีข้อมูลที่ยอมรับได้และถูกต้อง หน้ายืนยันการสร้างผู้ใช้สำเร็จจะปรากฏขึ้น หากต้องการสร้างผู้ใช้อีก ให้เลือก สร้างผู้ใช้ จากด้านซ้ายของหน้าหรือจากหน้าการยืนยัน

หากต้องการแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้ที่สร้างขึ้น เช่น การมอบหมายความสามารถในการจัดส่งพัสดุจากหลายตำแหน่ง (สถานะผู้ใช้เดินทาง) หรือการมอบหมายสิทธิ์การบริหาร ให้เลือก แก้ไขสิทธิ์ บนหน้าการยืนยันการสร้างผู้ใช้สำเร็จ เมื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นครบทุกช่องแล้ว ให้เลือก อัปเดต

กลับไปด้านบน

ฉันจะแก้ไขผู้ใช้ที่มีอยู่อย่างไร

เลือก การจัดการ จากฝั่งซ้ายของหน้า จากนั้นไปที่ จัดการผู้ใช้ แล้วเลือก ค้นหาผู้ใช้ หลังจากค้นหาแล้ว ให้เลือกผู้ใช้ที่จะแก้ไขจากรายการผลลัพธ์การค้นหา เพื่อแก้ไขผู้ใช้ ให้เลือก ดู/แก้ไข

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการค้นหาของคุณได้ โดยการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การค้นหาหรือป้อนสถานที่เพื่อค้นหา เมื่อเลือกผู้ใช้แล้ว หน้าจอสรุปข้อมูลผู้ใช้จะแสดงขึ้นมา

เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือกลิงก์แก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด (แสดงเป็นตัวหนา) มีข้อมูลที่ยอมรับได้และถูกต้อง ก่อนเลือก อัปเดต เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

กลับไปด้านบน

ฉันจะลบผู้ใช้อย่างไร

เลือก การจัดการ จากฝั่งซ้ายของหน้า จากนั้นไปที่ จัดการผู้ใช้ แล้วเลือก ค้นหาผู้ใช้ หลังจากค้นหาแล้ว ให้เลือกผู้ใช้ที่จะลบจากรายการผลลัพธ์การค้นหา เพื่อลบผู้ใช้ ให้เลือก ลบ

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการค้นหาของคุณได้ โดยการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การค้นหาหรือป้อนสถานที่เพื่อค้นหา หน้าจอยืนยันการลบจะปรากฏขึ้นมาเพื่อแสดงข้อมูลผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ

หมายเหตุ: การลบผู้ใช้จะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้รายดังกล่าวที่เก็บอยู่บน UPS CampusShip

กลับไปด้านบน

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อผู้ใช้ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน

เลือก จัดการผู้ใช ทางด้านซ้ายของหน้า แล้วเลือก ค้นหาผู้ใช้ กรอกชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการและเลือก ค้นหา เลือกผู้ใช้ที่ต้องการในผลลัพธ์การค้นหาและเลือก ดู/แก้ไข เลือกลิงก์ แก้ไข ที่อยู่ถัดจากฉลากรายละเอียดของผู้ใช้

ในหน้ารายละเอียดของผู้ใช้ ให้เลือกกล่อง ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับผู้ใช้ แล้วเลือก อัปเดต รหัสผ่านเก่าของผู้ใช้และข้อมูลคำถาม/คำตอบจะถูกตั้งค่าใหม่ ผู้ใช้จะได้รับอีเมลพร้อมรหัสผ่านชั่วคราว ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านชั่วคราว เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน แล้วกรอกคำถามและคำตอบเพื่อการตรวจสอบตัวตนใหม่

กลับไปด้านบน

ติดต่อ UPS

สำหรับคำถามเกี่ยวกับ UPS CampusShip ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ UPS CampusShip ของคุณ สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคของ UPS CampusShip ให้เลือกลิงก์ด้านล่าง

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ UPS CampusShip