จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - คำถามที่พบบ่อยเรื่องการจัดการสถานที่ตั้ง

ฉันจะสร้างสถานที่ใหม่ได้อย่างไร

เลือก การจัดการ จากฝั่งซ้ายของหน้า จากนั้นไปที่ จัดการสถานที่ แล้วเลือก สร้างสถานที่ หน้านี้จะช่วยคุณสร้างสถานที่ใหม่ ก่อนการเลือก อัปเดต หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องรายการที่จำเป็นต้องกรอกทั้งหมดที่แสดงเป็นตัวหนามีข้อมูลที่ยอมรับได้และถูกต้อง หน้าการยืนยันจะแสดงขึ้นเมื่อสร้างตำแหน่งของคุณแล้ว

กลับไปด้านบน

ฉันจะแก้ไขสถานที่ที่มีอยู่ได้อย่างไร

เลือก การดูแลระบบ จากด้านซ้ายของหน้า ไปที่ จัดการตำแหน่งที่ตั้ง และเลือก ค้นหาสถานที่ตั้ง หลังจากที่ทำการค้นหาของคุณแล้ว เลือกตำแหน่งที่ตั้งเพื่อแก้ไขจากรายการผลการค้นหา หากต้องการแก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือก ดู/แก้ไข คุณอาจแก้ไขการค้นหาของคุณโดยการเปลี่ยนเงื่อนไขหรือเกณฑ์การค้นหา

เมื่อคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณแล้ว คุณอาจอัปเดทช่องรายการที่อนุญาตใด ๆ บนหน้ารายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง ก่อนที่จะเลือก อัปเดต หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องรายการที่จำเป็นต้องกรอกทั้งหมด (แสดงเป็นตัวหนา) มีข้อมูลที่ยอมรับได้และถูกต้อง

กลับไปด้านบน

ฉันจะลบสถานที่ได้อย่างไร

เลือก การดูแลระบบ จากด้านซ้ายของหน้า ไปที่ จัดการตำแหน่งที่ตั้ง และเลือก ค้นหาสถานที่ตั้ง หลังจากดำเนินการค้นหาของคุณแล้ว เลือกตำแหน่งที่ตั้งเพื่อลบจากรายการผลลัพธ์การค้นหา หากต้องการลบตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือก ลบ คุณอาจแก้ไขการค้นหาของคุณโดยการเปลี่ยนเงื่อนไขหรือเกณฑ์การค้นหา

หน้าจอยืนยันการลบจะปรากฏขึ้นโดยแสดงตำแหน่งที่ตั้งที่คุณขอให้ลบ การลบตำแหน่งที่ตั้งจะลบข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลผู้ใช้บางอย่าง สำหรับตำแหน่งที่ตั้งนั้นที่จัดเก็บไว้ใน UPS CampusShip

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายไปยังตำแหน่งที่ลบแล้วจะไม่สามารถดำเนินการจัดส่งผ่านทาง UPS CampusShip จนกว่าพวกเขาจะได้รับมอบหมายไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

กลับไปด้านบน

ฉันจะกำหนดสถานที่ให้ผู้ใช้ได้อย่างไร

วิธีการที่คุณมอบหมายตำแหน่งที่ตั้งให้กับผู้ใช้นั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ใดภายในกระบวนการบริหาร UPS CampusShip วิธีการที่ทั่วไปที่สุดระบุไว้ที่นี่ สามารถดูการช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากหน้าจอที่เสนอตัวเลือกนี้

เมื่อคุณเริ่มสร้างผู้ใช้ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

  1. หากต้องการมอบหมายตำแหน่งที่ตั้งบริษัท ให้เลือก ค้นหาชื่อตำแหน่งที่ตั้ง การดำเนินการนี้หน้าจอ มอบหมายตำแหน่งที่ตั้ง จะเปิดขึ้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณสามารถเลือกปุ่มวิทยุถัดจากชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการมอบหมาย จากหน้าต่างนี้ ให้เลือก มอบหมาย เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
  2. เลือก สร้าง เพื่อบันทึกข้อมูลที่ป้อนเป็นผู้ใช้ใหม่
  3. เลือก ยกเลิก หากคุณต้องบการยกเลิกข้อมูลที่ป้อนและกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

เมื่อแก้ไขผู้ใช้ที่มีอยู่:

  1. หากต้องการมอบหมายตำแหน่งที่ตั้งบริษัท ให้เลือก ค้นหาชื่อตำแหน่งที่ตั้ง การดำเนินการนี้หน้าจอ มอบหมายตำแหน่งที่ตั้ง จะเปิดขึ้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณสามารถเลือกปุ่มวิทยุถัดจากชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการมอบหมาย จากหน้าต่างนี้ ให้เลือก มอบหมาย เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
  2. เลือก อัปเดต เพื่อบันทึกข้อมูลที่ป้อน
  3. เลือก ยกเลิก หากคุณต้องบการยกเลิกข้อมูลที่ป้อนและกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

กลับไปด้านบน

ติดต่อ UPS

สำหรับคำถามเกี่ยวกับ UPS CampusShip ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ UPS CampusShip ของคุณ สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคของ UPS CampusShip ให้เลือกลิงก์ด้านล่าง

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ UPS CampusShip