จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - คำถามที่พบบ่อยเรื่องการจัดการกลุ่มที่อยู่ | UPS

ฉันจะสร้างกลุ่มที่อยู่ใหม่อย่างไร

เลือก การบริหาร จากด้านซ้ายของหน้า ไปที่ จัดการกลุ่มที่อยู่ แล้วเลือก สร้างกลุ่มที่อยู่ คุณต้องพร้อมก่อนที่ระบบจะขอให้ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มที่อยู่ของคุณ เมื่อคุณระบุชื่อของกลุ่มที่อยู่ของคุณแล้ว คุณสามารถมอบหมายที่อยู่ไปยังกลุ่มที่อยู่ของคุณ นอกจากนี้ หากคุณมีสิทธิ์การบริหารสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณสามารถสัมพันธ์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณไปยังกลุ่มที่อยู่ของคุณ

กลับไปด้านบน

ฉันจะแก้ไขกลุ่มที่อยู่ที่มีอยู่อย่างไร

เลือก การดูแลระบบ จากด้านซ้ายของหน้า ไปที่ จัดการกลุ่มที่อยู่ แล้วเลือก ค้นหากลุ่มที่อยู่ หลังจากที่ทำการค้นหาของคุณแล้ว เลือกกลุ่มที่อยู่เพื่อแก้ไขจากรายการผลการค้นหา หากต้องการแก้ไขกลุ่มที่อยู่ ให้คลิกที่ชื่อกลุ่มที่อยู่แล้วระบบจะนำคุณไปยังหน้า รายละเอียดกลุ่มที่อยู่ เมื่อไปถึงแล้ว คุณอาจแก้ไขชื่อกลุ่มที่อยู่ได้ นอกจากนี้ คุณอาจดูหรือลบที่อยู่ที่มอบหมาย หรือมอบหมายที่อยู่ใหม่ไปยังกลุ่มที่อยู่ของคุณ คลิกที่ลิงก์ข้อความที่มีเพื่อดำเนินการเหล่านี้ หากคุณมีสิทธิ์การบริหารสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณจะยังสามารถดูและลบตำแหน่งที่ตั้งที่มอบหมายไว้หรือตำแหน่งที่ตั้งที่เกี่ยวข้องจากหน้า รายละเอียดกลุ่มที่อยู่ ได้

กลับไปด้านบน

ฉันจะลบกลุ่มที่อยู่อย่างไร

เลือก การดูแลระบบ จากด้านซ้ายของหน้า ไปที่ จัดการกลุ่มที่อยู่ แล้วเลือก ค้นหากลุ่มที่อยู่ หลังจากการดำเนินการค้นหาของคุณ ให้มองหากลุ่มที่อยู่ที่คุณต้องการลบจากรายการผลการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายทางซ้ายของชื่อกลุ่มที่อยู่และเลือก ลบ หน้าจอ ยืนยันการลบ จะปรากฏขึ้นโดยแสดงกลุ่มที่อยู่ที่คุณขอให้ลบ

หมายเหตุ: ตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงที่อยู่ทั้งหมดที่ผู้ใช้เหล่านั้นมีสิทธิ์

กลับไปด้านบน

ติดต่อ UPS

สำหรับคำถามเกี่ยวกับ UPS CampusShip ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ UPS CampusShip ของคุณ สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคของ UPS CampusShip ให้เลือกลิงก์ด้านล่าง

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ UPS CampusShip