จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - สร้างรายละเอียดชื่อเข้าใช้

วิธีสร้างชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน

กำหนดวิธีสร้างชื่อเข้าใช้ที่คุณจะมอบหมายซึ่งง่ายและสม่ำเสมอ ชื่อเข้าใช้อาจมีอักขระสูงสุด 16 ตัว รหัสผ่านจะต้องเป็นตัวเลขและตัวอักษร 6-10 ตัว พนักงานของคุณอาจเปลี่ยนรหัสผ่านของตนได้ทุกเมื่อ ชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านจะตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

เมื่อมอบหมายชื่อเข้าใช้ โปรดพิจารณาการใช้:

 • รหัสเครือข่ายของพนักงาน
 • หมายเลขรหัสประจำตัวพนักงาน
 • ชื่อและนามสกุล

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่

เมื่อผู้ใช้ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้เนื่องจากลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้คำตอบยืนยันที่เก็บไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ได้

 1. หากต้องการเปิดหน้ารีเซ็ตรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้เลือกลืมรหัสผ่านของคุณหรือในหน้าลงชื่อเข้าใช้
 2. จากนั้นให้ผู้ใช้ป้อนรหัสผู้ใช้
 3. ให้ผู้ใช้เลือกคำถามยืนยันและป้อนคำตอบ
 4. ให้ผู้ใช้รีเซ็ตรหัสผ่านเดิมโดยการป้อนและยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ

วิธีรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้ได้ ผู้ดูแลระบบอาจเป็นผู้รีเซ็ตรหัสผ่าน

 1. ให้เลือกจัดการผู้ใช้ในบริเวณด้านซ้ายแล้วเลือกค้นหาผู้ใช้
 2. กรอกชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการและเลือก ค้นหา
 3. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการในผลลัพธ์การค้นหาและเลือก ดู/แก้ไข
 4. เลือกแก้ไขถัดจากป้ายกำกับรายละเอียดผู้ใช้
 5. ทำเครื่องหมายที่กล่องรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้แล้วเลือกปรับปรุง รหัสผ่านเดิมของผู้ใช้จะถูกรีเซ็ตและผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ชื่อรหัสผู้ใช้เป็นรหัสผ่านชั่วคราว

UPS CampusShip จะส่งรหัสผ่านชั่วคราวไปให้ผู้ใช้ทางอีเมล เมื่อลงชื่อเข้าใช้ ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราว

วิธีรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบของบริษัท

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ดูแลระบบของบริษัทอีกคนเท่านั้นที่จะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบของบริษัทได้ UPS CampusShip แนะนำให้คุณตั้งผู้ดูแลระบบของบริษัทอย่างน้อยสองคนเพื่อรับประกันความครอบคลุมระหว่างช่วงที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทไม่อยู่ หากไม่มีผู้ดูแลระบบของบริษัทรายใดสามารถเข้าถึงระบบได้ โปรดติดต่อตัวแทนบัญชี UPS CampusShip ของคุณทันทีเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ UPS CampusShip