จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

CampusShip Support - การนำเข้าไฟล์

วิธีการนำเข้าไฟล์

แทนที่จะป้อนไฟล์ข้อมูล CampusShip แบบแมนวล ผู้ดูแลระบบสามารถนำเข้าไฟล์เพื่อเพิ่มไปยังไฟล์ที่มีอยู่หรือเขียนทับรายการของข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อนำเข้าไฟล์ ให้กรอกเส้นทางและชื่อของไฟล์ หรือเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์

ไฟล์ที่นำเข้าจะต้องเป็นไฟล์ Comma Separated Value (.csv) เป็นไฟล์แบบข้อความอย่างง่าย ซึ่งในแต่ละช่องรายการจะแยกด้วยจุลภาคโดยไม่มีช่องว่าง บันทึกของแต่ละรายการควรอยู่บนบรรทัดของตนเอง ไฟล์ต้องลงท้ายด้วยนามสกุล .csv

การใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่น:
เมื่อนำเข้าข้อมูล ให้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกข้อมูลสำหรับแต่ละช่อง หากช่องว่างเปล่า ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคเพื่อ "ข้าม" ไปยังช่องถัดไป ดังนั้น รูปแบบจึงอาจมีจุลภาพหลายตัวในแถวเดียวโดยไม่มีการเว้นวรรค

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถ:

 • นำเข้าสถานที่ตั้ง
 • นำเข้าผู้ใช้
 • นำเข้าสมุดที่อยู่องค์กรหรือที่อยู่
 • นำเข้าหมายเลขอ้างอิง


นอกจากนี้ ผู้ใช้ UPS CampusShip และผู้ดูแลระบบสถานที่ตั้งมีความสามารถในการ:

 • นำเข้าที่อยู่สำหรับสมุดที่อยู่ (ส่วนตัว) UPS ของตนเอง
 • ได้รับสิทธิอำนาจในการนำเข้าผู้ใช้หรือที่อยู่องค์กร (ผู้ดูแลระบบสถานที่ตั้งเท่านั้น)


คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าแคตตาล็อกไฟล์เฉพาะ (สถานที่ตั้ง ผู้ใช้ ฯลฯ) ในส่วนของ USP CampusShip ของผู้ดูแลระบบในคู่มือนี้

กลับไปด้านบน

ข้อจำกัดการนำเข้าไฟล์

ไฟล์ถูกจำกัดขนาดเท่ากับหนึ่งเมกะไบต์โดยประมาณ คุณอาจต้องแบ่งข้อมูลเป็นไฟล์ขนาดเล็กลงมา โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณพยายามนำเข้า

ข้อจำกัดเฉพาะรายการจะใช้เมื่อทำการนำเข้าไฟล์ประเภทต่อไปนี้:

 • ที่อยู่สำนักงาน: 100,000 ค่าสูงสุด
 • ที่อยู่ส่วนบุคคล: 2,000 ค่าสูงสุด
 • ค่าหมายเลขอ้างอิง: 300,000 ค่าสูงสุด

กลับไปด้านบน

วิธีการสร้างไฟล์ .csv

ประเภทไฟล์ที่รู้จักในชื่อ .csv ย่อมาจาก Comma Separated Value (.csv) ไฟล์ข้อความตัวอักษรที่เรียบง่าย ซึ่งในแต่ละช่องข้อมูลถูกคั่นเอาไว้ด้วยเครื่องหมาย Comma โดยไม่มีการเว้นวรรค ช่องข้อมูลทั้งหมด รวมถึงที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยหรือไม่ก็ตามด้วย (ดังนั้นจึงสามารถมีเครื่องหมาย Comma ได้หลายอันโดยไม่ต้องมีการเว้นวรรค) บันทึกของแต่ละรายการควรอยู่บนบรรทัดของตนเอง ที่จุดสิ้นสุดของแต่ละบรรทัดของข้อมูล มีการป้อนเครื่องหมายย้อนกลับ/ขึ้นบรรทัดใหม่ (ตัวอย่างเช่น ตัวอักขระ Enter) ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นบรรทัดใหม่

คุณสามารถสร้างไฟล์ .csv ได้อย่างง่ายดายจากโปรแกรมไฟล์สเปดรชีท อย่างเช่น Microsoft Excel และโปรแกรมไฟล์สเปรดชีทอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่ทำงานในแบบเดียวกัน เริ่มต้นด้วยการเรียกใช้งาน Excel และตารางที่มีข้อมูลที่ต้องการ ให้แสดงผลบนหน้าจอของคุณ

 1. ไปที่ ไฟล์ บนแผงเครื่องมือ Excel และเลือก บันทึกเป็น
 2. ในหน้าต่างบันทึก เลือกที่ที่คุณต้องการจะบันทึกไฟล์เอาไว้จากรายการให้เลือกที่ด้านบนของหน้าต่าง
 3. จากรายการให้เลือกภายใต้ บันทึกไฟล์เป็นประเภท ให้เลือก .csv สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ (ตัวอย่างเช่น, Windows NT, Windows 95, Mac OS และ อื่นๆ)
 4. ตั้งชื่อไฟล์ในช่องบันทึกเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่านามสกุลของไฟล์นั้นยังคงเป็น .csv
 5. เลือก บันทึก

Microsoft, Windows, และ Windows NT คือเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่ถูกจดทะเบียน ของบริษัท Microsoft Mac OS คือเครื่องหมายการค้าที่ถูกจดทะเบียนของ Apple Computer, Inc.

กลับไปด้านบน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ UPS

เราต้องการรับฟังจากคุณ

คิดว่าคุณอาจได้รับอีเมลหลอกลวงจากคนที่สวมรอยเป็น UPS อยู่หรือ ส่งอีเมลต่อไปที่ fraud@ups.com แล้วลบออกจากบัญชีอีเมลของคุณ

ติดต่อ UPS เกี่ยวกับการหลอกลวง