จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

CampusShip Support - การส่งออกไฟล์

วิธีการส่งออกไฟล์

นอกเหนือจากการปรับปรุงแก้ไขผู้ใช้งาน สถานที่ หรือหมายเลขอ้างอิงด้วยตนเองแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถทำการส่งออกข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบของไฟล์และทำการปรับปรุงแก้ไขรายการเหล่านั้นได้หลายรายการในเวลาเดียวกัน ไฟล์ที่ถูกปรับปรุงแก้ไขสามารถถูกนำเข้ากลับไปยัง UPS CampusShip เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าไปในไฟล์ที่มีอยู่แล้วได้ หรือสามารถเขียนทับแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการนำเข้าไฟล์ ให้ดูที่ File Importing ในส่วนของ Gather Key Information ของคู่มือแนะนำเล่มนี้

ไฟล์ที่ส่งออกจะเป็นไฟล์ Comma Separated Value (.csv) ซึ่งไฟล์แบบข้อความอย่างง่าย บันทึกของแต่ละรายการควรอยู่บนบรรทัดของตนเอง ไฟล์ควรจะถูกลงท้ายด้วยนามสกุลไฟล์ .csv

การใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่น:
เมื่อทำการส่งออกข้อมูล เครื่องหมาย Comma จะถูกใช้เพื่อแยกข้อมูลในแต่ละช่องของข้อมูลที่บันทึกไว้ หากไม่มีข้อมูลในช่องข้อมูลนั้น จะใส่เครื่องหมาย Comma ไว้เพื่อ “ข้าม” ไปยังช่องข้อมูลถัดไป ดังนั้น รูปแบบจึงอาจมีจุลภาพหลายตัวในแถวเดียวโดยไม่มีการเว้นวรรค

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถ:

  • ส่งออกสถานที่
  • ส่งออกผู้ใช้
  • ส่งออกที่อยู่สำนักงานที่บันทึกไว้
  • ส่งออกหมายเลขอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งออกหมวดหมู่ไฟล์เป็นการเฉพาะ (สถานที่ ผู้ใช้ และอื่นๆ) ให้อ้างอิงจากส่วนของ Administer UPS CampusShip ของคู่มือแนะนำฉบับนี้

กลับไปด้านบน

วิธีการส่งออกไฟล์ .csv

คุณสามารถส่งออกและแก้ไขดัดแปลงไฟล์ .csv ได้อย่างง่ายดายในโปรแกรมสเปรดชีท อย่างเช่น Microsoft Excel และโปรแกรมไฟล์สเปรดชีทอื่นๆ ส่วนใหญ่

  1. เลือกประเภทไฟล์ในการส่งออกภายใต้หนึ่งในหัวข้อ Manage ใน Administer UPS CampusShip
  2. สำหรับไฟล์บางประเภท อย่างเช่น หมายเลขอ้างอิง คุณสามารถเลือกได้โดยตรงจากหน้ารายการหมายเลขอ้างอิง สำหรับไฟล์ประเภทอื่น เช่น สถานที่และผู้ใช้าน คุณสามารถค้นหาและเลือกตัวเลือกที่สนใจหลายรายการได้พร้อมกันในช่องผลการค้นหา แล้วทำการส่งออกรายการเหล่านั้น
  3. สถานะของการส่งออกของคุณอาจถูกรีวิวได้บนหน้า Import and Export Status หากคำร้องขอส่งออกไฟล์ของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดของความล้มเหลวนั้นได้

Microsoft, Windows, และ Microsoft Excel คือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation.

กลับไปด้านบน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ UPS

สำหรับคำถามเกี่ยวกับ UPS CampusShip ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ UPS CampusShip ของคุณ สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคของ UPS CampusShip ให้เลือกลิงก์ด้านล่าง

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ UPS CampusShip