จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อเริ่ม

วิธีการรวบรวมข้อมูลสำคัญ

รายการด้านล่างคือประเภทของข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องมีติดตัวเมื่อตั้งค่า UPS CampusShip

ข้อมูลพนักงาน
รวบรวมข้อมูลพนักงานที่เกี่ยวข้อง: ชื่อ ชื่อเข้าใช้ที่คุณได้มอบหมายให้ผู้ใช้ UPS CampusShip สถานที่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ รวมพนักงานเหล่านี้เป็นกลุ่มตามสิทธิ์การจัดส่ง (เช่นสิทธิ์ผู้ใช้) ที่พนักงานต้องการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มเหล่านี้จะเป็นชุดสิทธิ์การจัดส่งซึ่งคุณจะสร้างภายหลัง หากต้องการศึกษาวิธีสร้างชุดสิทธิ์การจัดส่งเหล่านี้เพิ่มเติม โปรดดูส่วนชุดสิทธิ์การจัดส่งของคู่มือฉบับนี้
หมายเหตุ: คุณสามารถให้สถานะผู้ใช้เร่แก่พนักงานที่จัดส่งจากหลายสถานที่เมื่อตั้งค่าสิทธิ์

หมายเลขบัญชีและที่อยู่
รวบรวมหมายเลขบัญชี UPS ของบริษัทของคุณ ที่อยู่เรียกเก็บ และสถานที่จัดส่ง

หมายเลขอ้างอิง
รวบรวมหมายเลขการอ้างอิงที่คุณจะต้องการใช้ระบุพัสดุแต่ละชิ้น (เช่นรหัสลูกค้า/เรื่อง รหัสแผนก รหัสต้นทุก หมายเลขโครงการ ฯลฯ) พิจารณาว่าเขตข้อมูลอ้างอิงเหล่านี้ควรติดฉลากอย่างไรและตัดสินใจว่าต้องตรวจสอบยืนยันเขตข้อมูลหรือไม่ (ไม่สามารถดำเนินการพัสดุได้หากป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง)
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูล (ไฟล์ที่อยู่บริษัท สถานที่ ค่าหมายเลขการอ้างอิง และผู้ใช้) ที่นำเข้าแทนที่จะพิมพ์ ไฟล์นั้นจะต้องเป็นไฟล์ประเภท .csv จะพูดถึงกระบวนการนำเข้าในการนำเข้าไฟล์