จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - จัดการประวัติการจัดส่งของคุณ

คุณสามารถดูประวัติการจัดส่งของบริษัทของคุณได้อย่างง่ายดาย ขึ้นกับระดับการดูแลระบบของคุณ คุณสามารถเข้าถึงประวัติการจัดส่งของทั้งบริษัทของคุณหรือสถานที่เฉพาะ คุณสามารถจัดเรียงข้อมูลนี้ได้โดยขึ้นกับหมวดหมู่ที่คุณระบุ เช่นชื่อผู้ใช้ สถานที่ หรือหมายเลขการอ้างอิง (รหัสลูกค้า/เรื่อง รหัสต้นทุน หรือหมายเลขคำสั่งซื้อ) ส่วนนี้จะทบทวนวิธีดูหรือส่งออกข้อมูลการจัดส่งที่ละเอียดนี้ จากนั้นบันทึกหรือเปิดในโปรแกรมที่คุณเลือก

ข้อมูลการจัดส่งจะเปิดให้ดึงออกมาได้เป็นเวลา 90 วัน คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการจัดส่งโดยละเอียดสำหรับช่วงเวลาใด ๆ ที่คุณระบุได้สูงสุด 90 วัน หากระบบไม่สามารถจัดการกับคำร้องขอส่งออกในเวลาที่ร้องขอได้ จะมีการสร้างคิวรีซึ่งสามารถเลือกและดูได้สูงสุดเจ็ดวัน

หมายเหตุ: อำนาจการดูแลระบบของคุณอาจถูกจำกัดเพียงดูอย่างเดียว ส่งออกอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่าง ผู้ดูแลระบบสามารถดูหรือส่งออกข้อมูลการจัดส่งผ่านบริเวณประวัติการจัดส่งในส่วนการจัดส่ง คุณยังสามารถพบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดูประวัติการจัดส่งและการทำพัสดุให้เป็นโมฆะได้ในส่วนช่วยเหลือนี้