จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้งานเครื่องมือส่งออก

ฉันจะส่งออกที่อยู่ได้อย่างไร

แทนที่จะปรับปรุงที่อยู่ของบุคคลด้วยตนเองในสมุดที่อยู่ของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถส่งออกข้อมูลที่อยู่ไปยังไฟล์และปรับปรุงบันทึกได้หลายรายการ แฟ้มที่ปรับปรุงแล้วสามารถนำเข้ากลับมายัง UPS CampusShip

 1. เพื่อจะส่งออกข้อมูลสมุดที่อยู่ เลือก การตั้งค่าของฉัน ในแถบเครื่องมือ CampusShip
 2. เลือก ส่งออกที่อยู่ ที่อยู่ภายใต้ส่วนสมุดที่อยู่ของบริษัทหรือสมุดที่อยู่ส่วนบุคคลในมอดูลสมุดที่อยู่ การเลือกลิงก์ที่สร้างคำขอการส่งออกแบบอัตโนมัติ และแสดงหน้าสถานะการนำเข้า/การส่งออก
 3. ในหน้าสถานะการนำเข้า/การส่งออก การเลือกอัปเดตกับประเภทการส่งออกที่เหมาะสมจะรีเฟรชสถานะของรายงานที่ 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' หลังจากการส่งออกเสร็จสมบูรณ์ เลือก ดูข้อมูล เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูกส่งออก


ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังอาจเลือกหนึ่งในลิงก์การส่งออกที่อยู่ภายใต้การนำเข้า/การส่งออกไฟล์ ในเมนูด้านข้างของส่วนการจัดการ การเลือกลิงก์จะสร้างคำขอการส่งออก

กลับไปด้านบน

ฉันจะส่งออกสถานที่ตั้งได้อย่างไร

แทนที่จะปรับปรุงสถานที่ตั้งแบบทำด้วยตนเองหนึ่งรายการ ผู้ดูแลระบบยังสามารถส่งออกข้อมูลสถานที่ตั้งจาก UP S CampusShip ไปยังไฟล์ แล้วจึงนำเข้าไฟล์ที่ปรับปรุงแล้วกลับมายัง UPS CampusShip

 1. เพื่อส่งออกข้อมูลสถานที่ตั้ง เลือกการจัดการ จากแถบเครื่องมือ CampusShip หลังจากนั้นเลือก จัดการสถานที่ตั้ง ที่อยู่ภายใต้การจัดการ CampusShip เลือก ส่งออกสถานที่ตั้ง เพื่อเรียกดูผลลัพธ์สถานที่ตั้ง กรอกสถานที่ตั้งและกำหนดหลักเกณฑ์การกรอง (อาทิ คำว่า "มี" หรือ "ตรงกันพอดี") หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการสะกดชื่อสถานที่ตั้ง เลือกลิงก์ค้นหา เพื่อหาชื่อและเลือกสถานที่ตั้ง
 2. เลือกสถานที่ตั้งตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไปจากรายการผลลัพธ์ เพื่อตั้งค่าว่าฟิลด์สถานที่ตั้งใดบ้างควรถูกรวมในการส่งออกไฟล์ เลือก ส่งออกข้อมูล หรือไม่เช่นนั้น หากคุณมีหลายตัวเลือกและต้องการดูรายการตัวเลือกแบบรวม ก็สามารถเลือกดูตัวเลือก
  หมายเหตุ: การตั้งค่าผลลัพธ์นี้จะครอบคลุมไปหลายหน้า เพื่อสำรวจรายการผลลัพธ์ขนาดยาว ให้ใช้ลิงก์ ‘ถัดไป’ และ ‘ก่อนหน้า’ เพื่อส่งออกสถานที่ตั้งที่จัดการแล้วทั้งหมด เลือกส่งออกข้อมูลสำหรับสถานที่ตั้งซึ่งจัดการแล้วทั้งหมด แทนการค้นหา
 3. ในหน้าที่มีฟิลด์ส่งออกสถานที่ตั้ง ให้เลือกฟิลด์เพื่อที่จะส่งออก เพื่อสร้างคำขอไฟล์ส่งออกสถานที่ตั้งของคุณ เลือกส่งออกข้อมูล คำขอของคุณจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และแสดงหน้าสถานะการนำเข้า/การส่งออก
 4. ในหน้าสถานะการนำเข้า/การส่งออก การเลือกอัปเดตกับประเภทการส่งออกที่เหมาะสมจะปรับการแสดงสถานะของรายงาน 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' ให้ใหม่ หลังจากการส่งออกเสร็จสมบูรณ์ เลือก ดูข้อมูล เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูกส่งออก

กลับไปด้านบน

ฉันจะส่งออกหมายเลขอ้างอิงได้อย่างไร

แทนที่จะปรับปรุงหมายเลขอ้างอิงของแต่ละบุคคลแบบทำด้วยตัวเอง ผู้ดูแลระบบสามารถส่งออกข้อมูลหมายเลขอ้างอิงไปยังไฟล์และปรับปรุงบันทึกได้หลายรายการ แฟ้มที่ปรับปรุงแล้วสามารถนำเข้ากลับมายัง UPS CampusShip

เพื่อส่งออกเข้าข้อมูลหมายเลขอ้างอิง เลือกการจัดการจากแถบเครื่องมือ CampusShip หลังจากนั้นเลือก ส่งออกหมายเลขอ้างอิง ภายใต้รายการหมายเลขอ้างอิงที่แสดงอยู่บนหน้าจัดการหมายเลขอ้างอิง

คำขอของคุณจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และแสดงหน้าสถานะการนำเข้า/การส่งออก ในหน้าสถานะการนำเข้า/การส่งออก การเลือกอัปเดตกับประเภทการส่งออกที่เหมาะสมจะปรับการแสดงสถานะของรายงาน 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' ให้ใหม่ หลังจากการส่งออกเสร็จสมบูรณ์ เลือก ดูข้อมูล เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูกส่งออก

กลับไปด้านบน

ฉันจะส่งออกผู้ใช้ได้อย่างไร

 1. เพื่อส่งออกข้อมูลผู้ใช้ เลือกการจัดการบนแถบเครื่องมือ CampusShip ขั้นถัดมาให้เลือก จัดการผู้ใช้ จากนั้นเลือก ส่งออกผู้ใช้ หน้าจอค้นหาผู้ใช้แสดงขึ้น
 2. กรอกชื่อสถานที่ตั้งเพื่อเรียกดูผู้ใช้ทุกรายที่ถูกกำหนดให้กับสถานที่ตั้งนั้น ๆ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการสะกดชื่อสถานที่ตั้ง เลือกลิงก์ค้นหา เพื่อหาชื่อและเลือกสถานที่ตั้ง หรือไม่เช่นนั้น กรอกชื่อหรือวลีเพื่อกรองผลการค้นหาสำหรับสถานที่ตั้งนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อเรียกดูผู้ใช้ทุกรายที่ชื่อ Smith จากสถานที่ตั้ง X ให้กรอกชื่อ "Smith" ในฟิลด์ค้นหา และสถานที่ตั้ง X ในฟิลด์ชื่อสถานที่ตั้ง
 3. เลือกผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปจากผลลัพธ์ เพื่อสร้างคำขอไฟล์ส่งออกผู้ใช้ของคุณ เลือกส่งออกข้อมูล หรือไม่เช่นนั้น หากคุณมีหลายตัวเลือกและต้องการดูรายการตัวเลือกแบบรวม คุณอาจเลือกดูตัวเลือก เพื่อสร้างคำขอไฟล์ส่งออกผู้ใช้ของคุณ เลือกส่งออกข้อมูล
 4. คำขอของคุณจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และแสดงหน้าสถานะการนำเข้า/การส่งออก ในหน้าสถานะการนำเข้า/การส่งออก การเลือกอัปเดตกับประเภทการส่งออกที่เหมาะสมจะปรับการแสดงสถานะของรายงาน 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' ให้ใหม่ หลังจากการส่งออกเสร็จสมบูรณ์ เลือก ดูข้อมูล เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูกส่งออก


หมายเหตุ:
การตั้งค่าผลลัพธ์จะครอบคลุมไปหลายหน้า เพื่อสำรวจรายการผลลัพธ์ขนาดยาว ให้ใช้ลิงก์ถัดไปและก่อนหน้า

กลับไปด้านบน

ฉันจะตรวจสอบสถานะการส่งออกไฟล์ได้อย่างไร

ภายหลังจากสร้างคำขอส่งออกไฟล์ของคุณ บนหน้าจอที่แสดงขึ้น คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะของคำขอส่งออกของคุณได้

สถานะคำขอส่งออกไฟล์อาจจะรวมถึง

 • อยู่ระหว่างดำเนินการ: ขั้นนี้แสดงว่าคำขอส่งออกกำลังดำเนินการอยู่ และกำลังจะเสร็จสิ้นในเวลาไม่นานขึ้นอยู่กับขนาด รีเฟรชหน้านั้นเพื่อดูสถานะล่าสุด
 • เสร็จสมบูรณ์: แสดงลิงก์เพื่อดูข้อมูล
 • เสร็จสมบูรณ์แต่มีข้อผิดพลาด: แสดงลิงก์เพื่อดูข้อมูลและดูข้อผิดพลาด
 • ล้มเหลว: แสดงลิงก์เพื่อดูข้อผิดพลาด


เพื่อตรวจสอบสถานะของกิจกรรมการส่งออกอื่น ๆ เลือกแสดงทั้งหมด, สถานที่ตั้งเท่านั้น, ผู้ใช้เท่านั้น, สมุดที่อยู่ของบริษัทเท่านั้น, หรือหมายเลขอ้างอิงเท่านั้น โดยเลือกจากรายการดร็อปดาวน์

ไฟล์ที่ส่งออกจะเป็นไฟล์ Comma Separated Value (.csv) ซึ่งไฟล์แบบข้อความอย่างง่าย เร็กคอร์ดแต่ละรายการในไฟล์ส่งออกจะอยู่ในบรรทัดแยกจากกัน หากฟิลด์ไม่ต้องใช้หรือว่างเปล่าอยู่ ใส่เครื่องหมายจุลภาคเพื่อ "ข้าม" ไปยังฟิลด์ถัดไป ดังนั้น รูปแบบจึงอาจมีจุลภาพหลายตัวในแถวเดียวโดยไม่มีการเว้นวรรค ไฟล์จะมีนามสกุล .csv ต่อท้าย

กลับไปด้านบน