จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บริการสนับสนุนของ CampusShip - สถานที่ตั้งของบริษัท - รูปแบบการนำเข้าไฟล์

วิธีการนำเข้าสถานที่

แทนที่จะกรอกข้อมูลสถานที่ด้วยตนเอง ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถนำเข้าไฟล์เพื่อเพิ่มไปยังไฟล์ที่มีอยู่ได้

หมายเหตุ: เพื่อใช้ฟังก์ชันการนำเข้า คุณต้องมีสิทธิของผู้ดูแลระบบของบริษัทก่อน

 1. เลือก การจัดการ ตรงบริเวณด้านบนสุด ไปที่ จัดการสถานที่แล้วเลือก นำเข้าสถานที่ หน้าที่แสดงมาจะอนุญาตให้คุณนำเข้าไฟล์ข้อมูลสถานที่เพื่อเพิ่มเข้าไปยังไฟล์ที่มีอยู่เดิม
 2. เพื่อนำเข้าไฟล์ ให้กรอกเส้นทางและชื่อของไฟล์ หรือเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ หลังพบไฟล์แล้วให้เลือก เปิด เพื่อแสดงช่องข้อมูล ไฟล์ที่จะนำเข้า
  หมายเหตุ: ไฟล์ที่นำเข้าต้องมีนามสกุลเป็น .csv
 3. เพื่อเริ่มกระบวนการ ให้เลือก นำเข้า เพื่อออก ให้เลือก ยกเลิก

การใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่น: เมื่อนำเข้าข้อมูล ให้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกข้อมูลสำหรับแต่ละช่อง หากช่องว่างเปล่า ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคเพื่อ "ข้าม" ไปยังช่องถัดไป ดังนั้น รูปแบบอาจจะมีเครื่องหมายจุลภาคหลายตัวได้ในแถวเดียวกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค ดังที่แสดงให้ตัวอย่าง "ช่องที่กำหนดเท่านั้น" ด้านล่าง

 • ตัวอย่างบันทึกข้อมูลของช่องที่กำหนดเท่านั้น:
  TestLocation,JoeContact,123 Main Street,,,Atlanta,GA,770-555-1234,,U.S.,30350,,ABC123,
 • ตัวอย่างบันทึกข้อมูลของช่องทั้งหมด:
  TestLocation,JoeContact,123 Main Street,4th Floor,Accounting Department,Atlanta,GA,770-555-1234,1234,U.S.,30350, joe@company.com,ABC123,770-555-4321

หมายเหตุ: ไฟล์นำเข้าจำนวนมากมีข้อจำกัดที่มีรายละเอียดอยู่ใน ข้อจำกัดการนำเข้าไฟล์ ในหัวข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญ ของคู่มือนี้

นำเข้ารูปแบบไฟล์สำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

โปรดอ้างอิงคู่มือต่อไปนี้สำหรับรูปแบบไฟล์ที่ถูกต้อง:

ชื่อช่องรายการ

ประเภทช่องรายการ

ความยาวช่องรายการสูงสุด

ต้องมี

ค่าถูกต้อง

ชื่อตำแหน่งที่ตั้ง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ใช่

ชื่อตำแหน่งที่ตั้งซึ่งต้องเป็นชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำใคร

ชื่อผู้ติดต่อตำแหน่งที่ตั้ง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ใช่

บุคคลติดต่อหลักของตำแหน่งที่ตั้ง

ที่อยู่ 1

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ใช่

ที่อยู่ถนนของตำแหน่งที่ตั้ง

ที่อยู่ 2

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม (ห้อง ชั้น อพาร์ทเมนท์)

ที่อยู่ 3

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม (แผนก)

เมือง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

30

ใช่

เมืองของตำแหน่งที่ตั้ง

รัฐ/จังหวัด

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

5

เงื่อนไข

รัฐหรือจังหวัดของตำแหน่งที่ตั้ง ดูตารางรัฐ/จังหวัดสำหรับรหัสที่ถูกต้อง (กำหนดสำหรับสหรัฐฯ และแคนาดา)

รหัสไปรษณีย์

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

9

เงื่อนไข

รหัสไปรษณีย์ของตำแหน่งที่ตั้ง

ประเทศ

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

2

ใช่

ประเทศ/เขตปกครองของสถานที่

โทรศัพท์

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

15

ใช่

หมายเลขโทรศัพท์ของตำแหน่งที่ตั้ง

ส่วนขยาย

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

4

ไม่ใช่

หมายเลขต่อของโทรศัพท์ของตำแหน่งที่ตั้ง

ที่อยู่อีเมล

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

50

ไม่ใช่

ที่อยู่อีเมลของสถานที่ เช่น: jdoe@somecompany.com

หมายเลขโทรสาร

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

15

ไม่ใช่

หมายเลขโทรสารของตำแหน่งที่ตั้ง

หมายเลขบัญชี UPS

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

10

ใช่

หมายเลขบัญชี UPS ของตำแหน่งที่ตั้ง

โทรศัพท์สนับสนุน

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

15

ไม่ใช่

หมายเลขโทรศัพท์สนับนุนของตำแหน่งที่ตั้ง

อีเมลสำรอง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

50

ไม่ใช่

ที่อยู่อีเมลสำรองของสถานที่

การตั้งค่าประเภทอัตรา

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

1

ไม่ใช่

P = อัตราที่ประกาศ A = อัตราที่ต่อรอง หากไม่ได้ระบุค่า ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นอัตราที่ประกาศ (P)

กลุ่มที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

กลุ่มที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้นตอนถัดไป

ดูรหัสสำหรับรัฐในสหรัฐอเมริกา จังหวัดในแคนาดา และประเทศหรือเขตปกครองอื่น ๆ ทั่วโลก

ดูรหัสรัฐและจังหวัดเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่

ดูรหัสประเทศหรือดินแดนเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่