จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บริการสนับสนุนของ CampusShip - นำเข้าสถานที่ตั้ง

วิธีส่งออกข้อมูลสถานที่

แทนที่จะปรับปรุงสถานที่ตั้งแบบทำด้วยตนเองหนึ่งรายการ ผู้ดูแลระบบยังสามารถส่งออกข้อมูลสถานที่ตั้งจาก UP S CampusShip ไปยังไฟล์ แล้วจึงนำเข้าไฟล์ที่ปรับปรุงแล้วกลับมายัง UPS CampusShip

 1. เพื่อส่งออกข้อมูลสถานที่ ให้เลือก จัดการ UPS CampusShip ตรงบริเวณด้านซ้าย ไปที่ จัดการสถานที่ แล้วเลือก ส่งออกสถานที่
 2. เพื่อเรียกดูผลลัพธ์สถานที่ ให้กรอกชื่อสำหรับและตั้งหลักเกณฑ์การกรอง เช่น "มี" หรือ "ตรงทั้งหมด" หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวสะกดของชื่อสถานที่ ให้เลือก ค้นหา เพื่อหาและเลือกชื่อสถานที่
 3. เลือกสถานที่ตั้งตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไปจากรายการผลลัพธ์ เพื่อกำหนดว่าช่องข้อมูลสถานที่ใดจะอยู่ในไฟล์ที่ส่งออกบ้าง ให้เลือก ถัดไป หรือไม่เช่นนั้น หากคุณมีหลายตัวเลือกและต้องการดูรายการตัวเลือกแบบรวม ก็สามารถเลือกดูตัวเลือก เพื่อตั้งค่าว่าฟิลด์สถานที่ตั้งใดบ้างควรถูกรวมในการส่งออกไฟล์ เลือก ส่งออกข้อมูล
  หมายเหตุ: การตั้งค่าผลลัพธ์จะครอบคลุมไปหลายหน้า เพื่อสำรวจรายการผลลัพธ์ขนาดยาว ให้ใช้ลิงก์ ‘ถัดไป’ และ ‘ก่อนหน้า’
 4. เลือกช่องข้อมูลที่ต้องการส่งออก เพื่อสร้างคำขอไฟล์ส่งออกสถานที่ตั้งของคุณ เลือกส่งออกข้อมูล

สถานะไฟล์การส่งออก

ภายหลังจากสร้างคำขอส่งออกไฟล์ของคุณ บนหน้าจอที่แสดงขึ้น คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะของคำขอส่งออกของคุณได้

สถานะคำขอส่งออกไฟล์อาจจะรวมถึง

 • อยู่ระหว่างดำเนินการ: ขั้นนี้แสดงว่าคำขอส่งออกกำลังดำเนินการอยู่ และกำลังจะเสร็จสิ้นในเวลาไม่นานขึ้นอยู่กับขนาด รีเฟรชหน้านั้นเพื่อดูสถานะล่าสุด
 • เสร็จสมบูรณ์: แสดงลิงก์เพื่อดูข้อมูล
 • เสร็จสมบูรณ์แต่มีข้อผิดพลาด: แสดงลิงก์เพื่อดูข้อมูลและดูข้อผิดพลาด
 • ล้มเหลว: แสดงลิงก์เพื่อดูข้อผิดพลาด

เพื่อตรวจสอบสถานะของกิจกรรมการส่งออกอื่น ๆ ให้เลือก แสดงทั้งหมด ส่งออกเฉพาะสถานที่ ส่งออกเฉพาะผู้ใช้ ส่งออกเฉพาะที่อยู่ หรือ ส่งออกเฉพาะหมายเลขอ้างอิง ฃ จากรายการแบบเลื่อนลงสำหรับ จัดเรียงตารางสถานะตาม