จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บริการสนับสนุนของ CampusShip - การสร้างสถานที่ตั้งของบริษัท

วิธีสร้างสถานที่ตั้ง

กรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสร้างสถานที่ตั้งของบริษัท

  1. เลือกแท็บ การจัดการ จากนั้นไปที่ จัดการสถานที่ แล้วเลือก สร้างสถานที่
  2. หน้ารายละเอียดสถานที่จะแสดงขึ้นมา เพื่อออกจากเมนูการสร้าง ให้เลือก ยกเลิก
  3. กรอกข้อมูลโพรไฟล์ของสถานที่ (เช่น ข้อมูลที่อยู่ อีเมลติดต่อของสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขต่อ และหมายเลขบัญชีของสถานที่
  4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้เลือก สร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่แสดงเป็นตัวหนา มีข้อมูลที่ยอมรับได้และถูกต้อง หากการอัปเดตไม่ประสบผลสำเร็จ การเตือนความจำจะแจ้งคุณว่าเขตข้อมุลใดควรได้รับการแก้ไขหรือทำให้เสร็จ

หมายเหตุ: ต้องกำหนดและจัดเก็บสถานที่ตั้งไว้บน UPS CampusShip ก่อนจะมอบหมายผู้ใช้ เช่น หากบริษัทของคุณมีสถานที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่ง ต้องเพิ่มสถานที่ดังกล่าวทั้งหมด ก่อนจะมอบหมายผู้ใช้ประจำแต่ละสถานที่