จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บริการสนับสนุนของ CampusShip - จัดการสถานที่ตั้งของบริษัท

ในหน้านี้คุณอาจใส่ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อกำหนดสถานที่จัดส่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบริษัทใน UPS CampusShip รวมถึงข้อมูลการติดต่อของสถานที่ตั้งสำหรับสถานที่จัดส่งแห่งนั้น คุณยังสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลสถานที่จัดส่งได้อีกด้วย หลังจากคุณปรับปรุงหน้านี้แล้ว UPS CampusShip จะเก็บข้อมูลนั้นไว้ ซึ่งคุณสามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ทุกเมื่อ